Aktier i Portföljen

Innehav:TopCoin senast betalt: 0,23 kr på DEX waves exchange (ToppAktier.se portfölj värde = 0,23 kr / TopCoin)


ToppAktier Portfölj uppdaterad 2019-05-11


Kort riktkurs = 6 månader

Lång riktkurs = 18 - 24 månader

(risk) = riskvärdering av aktien

% = procent av portföljvärdet


Aktie kort riktkurs lång riktkurs (risk) %


Nanologica 8 kr 15 kr (GAV 3 kr) (risk ***) (15%)

EQL Pharma 15 kr 25 kr (GAV 5 kr) (risk **) (5%)

Image Systems  2 kr 4,7 kr (GAV 1,35 kr) (risk ***) (5%)


Fritt kaptital i ToppAktier portföljen 75% 


Det fria kapitalet används till följande swingar:


ExpreS2ion Biotech Holding börjat köpa med gav 5,0 kr (planerar att sälja vid 10 kr)

Tobii köpt med gav 29 kr  (planerar att sälja vid 36 kr och återköpa vid 32 kr)

Oriflame med gav 173 kr


Kommer uppdateras löpande...Har sålt av alla tidigare "raketer" och "10 dubblare" i portföljen. Portföljvärdet har ökat 1020% sedan ToppAktier.se startades 2015-02-25