Aktier i Portföljen

Innehav:

 

TopCoin senast betalt: 0,21 kr på DEX waves exchange (ToppAktier.se portfölj värde = 0,21 kr / TopCoin)

 

ToppAktier.se Portfölj uppdaterad 2018-04-09

 

Kort riktkurs = 6 månader

 

Lång riktkurs = 18 - 24 månader

 

(risk) = riskvärdering av aktien

 

% = procent av portföljvärdet

 

 

Aktie kort riktkurs lång riktkurs (risk) %

 

EQL Pharma 15 kr 30 kr (GAV 5,1 kr) (risk **)

 

Exeotech invest 0,03 0,07 (GAV 0,0013 kr) (risk *****)

 

Gaming Corps 0,7 kr 1 kr (GAV 0,49 kr) (risk ***)

 

Tangiamo 5 kr 10 kr (GAV 3 kr) (risk ***)

 

Nanologica 5 kr 40 kr (GAV 7 kr) (risk ***)

 

Parans Solar Lighting 6 kr 15 kr (GAV 3.1 kr) (risk ***)

 

Idogen 6 kr 40 kr (GAV 4,2 kr) (risk *****)

 

Tobii 55 kr 100 kr (GAV 36 kr) (risk ***)

 

Patriot One 2,5 CAD 5 CAD (GAV 1,12 dollar) (risk ***)

 

Skistar 220 kr 300 kr (GAV 94,5 kr) (risk *)

 

Holmen 450 kr 600 kr (GAV 237 kr) (risk *)

Xact bear 70 kr -- (GAV 63 kr) (risk **)

 

 

Portföljvärdet har ökat 676% sedan ToppAktier.se startades 2015-02-25