Aktier i Portföljen

Innehav:


TopCoin senast betalt: 0,21 kr på DEX waves exchange (ToppAktier.se portfölj värde = 0,21 kr / TopCoin)


ToppAktier Portfölj uppdaterad 2019-01-29


Kort riktkurs = 6 månader

Lång riktkurs = 18 - 24 månader

(risk) = riskvärdering av aktien

% = procent av portföljvärdet


Aktie kort riktkurs lång riktkurs (risk) %

Lundin Gold 40 kr 60 kr (GAV 32,5 kr) (risk **) (10%)

Nanologica 5 kr 15 kr (GAV 3 kr) (risk ***) (10%)

EQL Pharma 15 kr 25 kr (GAV 5 kr) (risk **) (8%)

Endeavour Silver Corp US (GAV 2 US dollar) (risk**)(8%)

Image Systems  2 kr 4,7 kr (GAV 1,35 kr) (risk ***) (5%)

Tobii  40 kr 80 kr (GAV 26 kr) (risk ***) (5%)

Holmen 250 kr 400 kr (GAV 119 kr) (risk *) (5%)

Skistar 240 kr 300 kr (GAV 94,5 kr) (risk *) (4%)

Nanexa 10 kr 18 kr (GAV 6,4) (risk ***) (2%)

Patriot One 2,5 CAD 5 CAD (GAV 1,12 CAD) (risk ***) (2%)

JD.COM 35 100 (GAV 21,5 dollar) (risk ***) (2%)

Acarix 8 kr 12 kr (GAV 6 kr) (risk ****) (2%)

ISR Holding 8 kr 16 kr  (GAV 5,2 kr) (risk ****) (1%)

Guld via IG (GAV 1210) med hävstång

Silver via IG (GAV 13,95) med hävstång

Fritt kaptital i ToppAktier portföljen 36%
Har sålt av alla tidigare "raketer" och "10 dubblare" i portföljen. Portföljvärdet + 720% sedan starten 2015.


Nu är det tyvärr mest surdegar kvar i portföljen men som jag ändå tror på och inväntar vändning.


Parallellt med detta har jag sedan 6 månader tillbaka (2017-12-01) börjat köra Forex trading som ännu inte finns redovisat.Portföljvärdet har ökat 720% sedan ToppAktier.se startades 2015-02-25