Aktier i Portföljen

Innehav:

 

TopCoin senast betalt: 0,21 kr på DEX waves exchange (ToppAktier.se portfölj värde = 0,21 kr / TopCoin)

 

ToppAktier.se Portfölj uppdaterad 2018-09-30

 

Kort riktkurs = 6 månader

 

Lång riktkurs = 18 - 24 månader

 

(risk) = riskvärdering av aktien

 

% = procent av portföljvärdet

 

 

Aktie kort riktkurs lång riktkurs (risk) %

 

Nanologica 7 kr 30 kr (GAV 3 kr) (risk ***) (12%)

 

EQL Pharma 12 kr 25 kr (GAV 5,3 kr) (risk **) (10%)

 

Holmen 250 kr 400 kr (GAV 119 kr) (risk *) (5%)

 

Tobii 55 kr 100 kr (GAV 36 kr) (risk ***) (4%)

 

Skistar 240 kr 300 kr (GAV 94,5 kr) (risk *) (4%)

 

Xact bear 70 kr -- (GAV 57 kr) (risk **) (4%)

 

Bambuser 3 kr 10 kr (GAV 1,2 kr) (risk *****) (3%)

 

Smart Eye 100 kr 250 kr (GAV 54 kr) (risk *****) (3%)

 

Patriot One 2,5 CAD 5 CAD (GAV 1,12 CAD) (risk ***) (2%)

 

ExpreS2ion Biotech Holding 15 kr 25 kr (GAV 7 kr) (risk *****) (2%)

 

Panion 2 kr 4,5 kr (GAV 1,35 kr) (risk *****) (2%)

 

ÅAC Microtec 7 kr 10 kr (GAV 5,75 kr) (risk ***) (1%)

 

Fritt kaptital i ToppAktier.se portföljen 48%

 

 

 

Har sålt av alla tidigare "raketer" och "10 dubblare" i portföljen. Portföljvärdet + 720% sedan starten 2015.

 

Nu är det tyvärr mest surdegar kvar i portföljen men som jag ändå tror på och inväntar vändning.

 

Parallellt med detta har jag sedan 6 månader tillbaka (2017-12-01) börjat köra Forex trading som ännu inte finns redovisat.

 

 

Portföljvärdet har ökat 720% sedan ToppAktier.se startades 2015-02-25