Nordic Leisure
ToppAktier finns med ny sida här: https://www.toppaktier.com/


För Senaste ToppAktier Portfölj uppdatering: https://www.toppaktier.com/aktiechat


Vid Daytrading är det bra att behärska Teknisk Analys vilket ni kan lära er här: Teknisk Analys


Nedanför chatten finns information om vilka aktier som ingår i ToppAktier portföljen och medföljande riktkurser.Nordic Leisure grundades år 2002 under namnet Redbet. 2013 såldes varumärket Redbet till Bonnier Gaming varpå resterande delar av bolaget bytte namn till Nordic Leisure. Bolaget äger idag bland annat de två varumärkena Optibet och Goldclubcasino och har blivit en stor onlinecasino-aktör, framförallt på den baltiska marknaden. Nordic Leisures aktier är listade på Nasdaq OMX First North och har som mål att bli topp 5 operatör på utvalda marknader inom online gaming.


I höstas köpte Nordic Leisure upp Score 24 och Betting Promotion. Score 24 är ett av de största företagen som tillhandahåller sportresultat och information till B2B-kunder och en av de största aktörerna som tillhandahåller liveresultat och statistik. Betting Promotion är också en B2B-leverantör som erbjuder kompletta back-end lösningar för spelplattformar, market making och bookmaking. 2014 omsatte Betting Promotion 4,9 miljoner euro 2014, vilket växte till 4 miljoner euro under det första halvåret 2015. På årsbasis blir det en tillväxt på närmare 100 procent.


Nuvarande ordförande har en mycket lång och gedigen bakgrund från den baltiska spelmarknaden där han byggt upp flera framgångsrika företag. Dessutom är han bolagets största aktieägare med cirka 20 % av aktierna. Ny som VD är även Peter Åström, som har lång erfarenhet från spelbranschen och tidigare var VD för Entraction som blev uppköpta från börsen år 2011. 


Nordic Leisure har 200 helanställda och merparten av intäkterna kommer från Optibet i Lettland. Optibet erbjuder sports betting och över 160 casinospel från exempelvis NetEnt. Optibet är dessutom den enda aktören i Lettland som också erbjuder betting online samt fysik betting.


Tillsammans med Optibet i Estland - som lanserades i början av 2014 - så kommer majoriteten av intäkterna från reglerade marknader, där Nordic Leisure har alla nödvändiga tillstånd och rättigheter som behövs för att driva laglig sportsbetting och kasinoverksamhet. I en rapport från Lotteri inspektionen. "Spelmarknadens utveckling 2015" skriver man att i Lettland finns det sex spelanordnare med internetlicenser, där Optibet är en av dem vilket framkommer tydligt från bolaget Nordic Leisure.


Gick in i Nordic Leisure aktien 2016-03-09 på 4,93 kr / Aktien


Min korta riktkurs är 8 kr för Nordic Leisure och för 2017 bör 10 kr vara inom räckhållPå 2016s estimat värderas Nordic Leisure till EV/EBITDA 8 och EV/S 0,6. För 2017 värderas bolaget till EV/EBITDA 3,8 och EV/S 0,4.


Detta är en väldigt låg värdering jämfört med liknande bolag och jag tycker att Nordic Leisure borde värderas upp till en medel värderingen inom sektorn.

Nordic Leisure värderas idag även lägst utifrån lönsamhet före avskrivningar.


För 2015 omsatte Nordic Leisure 111 MSEK. För 2016 är även förvärven av Betting Promotion och Score 24 konsoliderade vilket automatiskt kommer att öka omsättningen.2016 Kvartal 1 (jan-mars)

• Rörelsens intäkter uppgick till 52,4 MSEK (22,6)

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2,6 MSEK (0,4).

• Resultat efter skatt uppgick till -3,1 MSEK (-1,0)

• Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,03)

• Antal aktiva onlinekunder uppgick till 20 709 (13 455)(2016-05-09) SKA SPARA CA 10 MLN KR/ÅR, STUVAR OM i LEDNINGEN

Nordic Leisure ger nu detaljer om det åtgärdsprogram som bolaget flaggat för skulle komma efter förvärven av Betting Promotion och Tain.

Åtgärderna som hittills beslutats beräknas sänka koncernens kostnader med cirka 10 miljoner kronor per år."Lönsamhet är i fokus och är även ledordet som vi alla inom Nordic Leisure har att utgå från, och därför måste vi aktivt arbeta såväl med intäktssidan som att sänka våra kostnader. Det är positivt att vi omsatte 52 MSEK under kvartalet, men inte tillfredställande att vi inte kan leverera vinst."Nordic Leisure strategier baserar sig på bedömningen att marknaden för reglerat nätspel kommer att fortsätta växa både globalt och inom EU. Nordic Leisure gör vidare bedömningen att flera marknader inom EU de kommande åren kommer att regleras vilket kommer att påverka konkurrenssituationen till stor fördel för licensierade aktörer. Nordic Leisure (NLAB) skall därför växa på reglerade legala marknader. NLAB förutspår även en fortsatt konsolidering inom branschen mellan såväl operatörer, leverantörer som affilierade verksamheter. Det är troligt att denna konsolidering kommer att

fortsätta accelerera, framförallt på mogna marknader. NLAB:s primära marknader är utvecklingsländer. För närvarande står Baltikum och andra

Östeuropeiska marknader för en större del av Nordic Leisure intäkter och gruppen ser en betydande tillväxtpotential via utveckling av produktportföljer och kundvårdande aktiviteter. NLAB bedömer även tillväxtmarknader som intressanta för etablering av såväl nya som befintliga

varumärken, då konkurrenssituationen på dessa marknader som regel är lägre och kostnader för etableringar därmed relativt sett låga.


Nätspel via mobila enheter har ökat explosionsartat de senaste åren och NLAB gör bedömningen denna utveckling kommer fortgå. Den mobila utvecklingen drivs av en ökad försäljning av mobila enheter, bättre teknik och bättre tillgänglighet samt uppkoppling. Till detta ser de en snabb utveckling rörande kundupplevelse och handhavande vilket förbättras kontinuerligt och påverkar utvecklingen i stort. Även kundernas beteende och dess förändringar har en stor påverkansfaktor i

det hela vilket syns tydligt i de yngre generationerna. Allt sammantaget visar att nätspel via mobila enheter kommer att fortsätta öka kraftigt de kommande åren.

Nordic Leisure har för tillfället en pågående licensansökan på en europeisk marknad och överväger ytterligare ett antal nya landsetableringar. NLAB är ett investeringsbolag inom spelsektorn, som äger operativa spelföretag licensierade i olika länder. Deras intention är att växa organiskt såväl som via förvärv och att bredda sin operatörsportfölj genom att finna operatörer rätt positionerade för strategi med förutsättningar för stark, lönsam tillväxt.Skriv gärna i Nordic Leisure forumet nedan:


Om ni har frågor om företaget, nyheter eller annan information.

(Det går även att skriva som Guest, klicka bara i rutan "Id rather post as a guest")