Aktiepsykologi
ToppAktier finns med ny sida här: https://www.toppaktier.com/


För Senaste ToppAktier Portfölj uppdatering: https://www.toppaktier.com/aktiechat


Vid Daytrading är det bra att behärska Teknisk Analys vilket ni kan lära er här: Teknisk Analys


Nedanför chatten finns information om vilka aktier som ingår i ToppAktier portföljen och medföljande riktkurser.Aktiepsykologi:


Här kommer jag att lära ut Aktiepsykologi.. (under utveckling)


Längst ner finns ett forum där vi diskuterar Aktiepsykologi


Mina viktigaste tips:


1) Använd en strategi och håll dig till den !


2) Sprid riskerna


3) Lär dig allt om bolaget innan investeringBörspsykologi och Aktiehandel : Förstå flockbeteendet på börsen


Att handla med aktier handlar inte bara om att göra värderingar fundamentalt och faktamässigt även om det vore bra om det vore så. Aktiehandel medför också för oss allra flesta att vi påverkas psykologiskt av detta. Då kan det vara bra att känna till grundläggande börspsykologi och hur du kan hantera denna.


Flocken styr vårt beteende


Vi människor har en tendens att ha en viss övertro på vår egen rationella (logik och slutledning) förmåga och tro att vi inte drivs av vissa emotionella drifter. Särskilt i ekonomiska sammanhang och aktiesammanhang har vi särskilt tendens att ständigt beskriva förlopp med rationella argument. Detta är ju heller inte på något sett fel då den som kan hålla sig mest kall och ha en bra strategi kan lyckas bättre med sin aktiehandel i turbulenta perioder. Men att helt förneka att vi också styrs av emotionella argument är nog ett misstag.


Sedan urminnes tider har vi människor levt i sammanslutningar eller flockar av andra människor. Vi trivs oftast då och känner att vi har ett sammanhang och en tillhörighet. Flocken som vi tillhör styr och påverkar också vårt beteende. Ett exempel på detta skulle exempelvis kunna vara att en samling människor utsätts för en yttre fara, t.ex. en brand. Om de allra flesta springer mot en utgång så är det troligt att de kvarvarande kommer att göra på samma sätt. Det vill säga flockens beteende påverkar den enskilda individen och det känns tryggare att ”göra som alla andra”.


På samma sätt påverkas investerare av andra investerare. Om en specifik aktie (eller hela börsen) rusar nedåt beroende på att stora aktörer drar ur sina pengar kommer andra investerare, och vi småsparare, att vilja agera på ett liknande sätt. Dock behöver detta inte på något sätt vara det mest fördelaktiga eller rätt i tillfället. Istället kan du som investerar riskera att bara följa flockens beteende och sälja billigt och köpa dyrt! Det finns därför all anledning att förstå flockens beteende bättre.


Flocken och aktiemarknaden – Vem är flockledaren i aktiehandeln?


En intressant fråga i dessa sammanhang är förstås också vem som egentligen är ledaren i flocken? Om man vet detta kan man förstås i förhand, och under tiden, vara förberedd att göra olika saker beroende på vad denne gör.


Det är dock inte så enkelt att de största aktörerna som banker och investmentbolag är ledarna på börsen. Ekonomiska forskare påstår att det istället är priset och prisutvecklingen på aktierna och börsen som är de verkliga ledarna. I flocken investerare, där alla har det gemensamma målet att tjäna pengar, styrs alltså troligtvis av priset och hur stora volymer till det priset som handlas. Det är alltså där vi får hålla utkik efter flockens beteende snarare än i enskilda investeringsaktörer.


Börsen och Flocken – Vad bör vi veta?


Om du och vi nu väl har förstått att vi alla mer eller mindre påverkas av flockbeteende på börsen kan det vara bra att konstatera följande:


Det är viktigt att ha en viss kännedom om hur flocken på börsen agerar och hur man kan se detta. Detta kommer göra att du har lättare att ta rätt beslut. Det är också lättare att analysera hela börsen, svårare att analysera enskilda individer.

Du bör vara medveten om i vilken grad du själv påverkas av flocken. Försök att själv positionera dig och se hur du påverkas när alla säljer eller köper.

Med denna visshet hjälper ju egentligen inte hela vägen. Vi måste också själva formulera en strategi för att inte påverkas för mycket.


Den övergripande strategin


Den som är daytrader eller swingtrader har som mål att och strategi att utnyttja kortsiktiga svängningar. Man bygger då upp strategin för köp och försäljning utifrån detta. Om man som fundamental investerare rycks med i dessa kortare svängningar så kan vi säga att man styrs alltför mycket av flockens beteende och har tappat siktet på sitt eget sätt att  investera. Om du är långsiktig i dina investeringar så krävs det att du beskriver din strategi på ett annat sätt.


Vi samlar här några punkter som du kan ha som bollplank när du själv (du måste göra det själv) utvecklar din egna strategi:


Erkänn dina misstag och lär av dem – Om du rycks med av flocken och panikköper eller säljer så är du inte mer än mänsklig. Det viktiga vid varje sådant tillfälle är att du lär dig av ditt misstag. Det är bara att gå på det igen och göra lite bättre varje gång.

Definiera din långsiktiga strategi. Att som fundamental investerare ha en säljhorisont på mer än 2 år är inte ovanligt. Fundera på om du kan tänka dig att hålla kvar vid ditt innehav så länge. Annars kanske du bör leta andra investeringar?

Något som har fungerat över lång tid är att likt superinvesterare som Warren Buffet investera i bra bolag som har bra direktavkastningaroch bra tillväxt under mycket lång tid. Det kommer då bli allt mindre viktigt hur det fungerar på kort sikt. Det viktiga är att du vet att bolaget har förmåga att prestera tillväxt under lång sikt. Då skulle vi kunna definiera en tillfällig svacka mer som köpläge då du verkligen tror på det här bolaget.

Att förstå vad som ger värde

När du investerar fundamentalt så investerar du i ett värde i ett bolag. Du äger en liten bit av det här företaget. Visserligen är din aktieandel värd en viss summa pengar som börsvärdet av bolaget också återspeglar. Men det är också så att din aktie kan värderas utifrån vad företaget i framtiden kommer att tjäna. Alla de vinster som kommer från ett positivt kassaflöde hos ett aktiebolag kan sägas värdera vad din aktie faktiskt är värd idag.


Det är alltså återigen viktigt att förstå att värdet av din aktie är så mycket högre om företaget historiskt har klarat av att prestera tillväxt år efter år. Lär dig alltså att värdera bolag även utifrån framtida vinster. Då kommer tillfälliga svackor eller bubblor att spela mindre roll och dina investeringar blir värdedrivna istället för flockdrivna.


Att följa konjunkturen


Det går heller inte att förneka att ekonomin går i längre svängningar, det man kallar för konjunkturcykler. Dessa är ingenting att vara rädd för som aktieinvesterare. Istället skall du utnyttja dessa till din fördel. När konjunkturen går på lågvarv så brukar aktierna (ofta tidigare än så) vara lågt värderade och då kan det vara köpläge och inte säljläge.