Aktier i Portföljen

Innehav:Disclaimer: Ingenting på ToppAktier skall tolkas som rekommendationer. Skriver mina köp och sälj men gör din egen analys!

Information på ToppAktier ska ej ses som finansiell rådgivning. 
Riktkurser och estimat kan innehålla fel och ska inte ses som uppmaning till köp. 


Allt är min egen syn på aktier, krypto och börsen. Aktiehandel, kryptohandel sker på egen risk och kan både resultera i vinst eller förlust. 
Jag äger också aktier i de bolag jag skriver om.

Om man följer mina köp gäller det också att vara uppmärksam när jag säljer. Flera av bolagen som diskuteras på ToppAktier är högrisk bolag och högrisk bolag måste bevakas varje dag ytterst noggrant.

 

ToppAktier Portfölj uppdaterad 2020-08-23

 

Nytt ATH för ToppAktier portföljen

 

Kort riktkurs = 6 månader

Lång riktkurs = 18 - 24 månader

(risk) = riskvärdering av aktien

% = procent av portföljvärdet

 

Aktie kort riktkurs lång riktkurs (risk) %

 

2cureX 25 kr 50 kr (GAV 12 kr) (risk ***) (13%)

Nanologica 18 kr 40 kr (org GAV 3 kr, nu 5 kr) (risk ***) (12%)

NIO Inc 15 USD 30 USD (GAV 3,4 USD) (10%)

Xintela 6 kr 10 kr (GAV 3,3 kr) (risk ***) (8%)

EQL Pharma 25 kr 30 kr (GAV 6 kr) (risk **) (7%)

MAG Silver Corp 20 USD 30 USD (GAV 6 US dollar) (risk ***) (5%)

XACT BEAR 45 kr (GAV 38 kr) (4%)

PARANS SOLAR LIGHTING 6 kr 8 kr (GAV 1,11 kr) (risk ***) (4%)


Längre Swing:


Invajo Technologies Inc 11 kr 20 kr (GAV 6,3 kr) (risk ****) (6%)

Front Ventures 2,5 kr 4 kr (GAV 1,8 kr) (risk ****) (4%)

Optimobile 1 kr 3 kr (GAV 0,35 kr) (risk *****) (3%)


​Fritt kaptital i ToppAktier portföljen 24% 

 


Kommer uppdateras löpande...Har sålt av alla tidigare "raketer" och "10 dubblare" i portföljen.Portföljvärdet har ökat 1150% sedan ToppAktier.se startades 2015-02-25

Några exempel på uppgångar i ToppAktier.se portföljen sedan mitt första köp i respektive bolag:

(sidan startades start 2015-02-25)


EQL Pharma från köp på 2,9 kr till 14 kr (mitt första köp var EQL på 2,9 kr när sidan startades 2015-02-25)

Nanologica från köp 3 kr till 13 kr (Tidigare var EQL ankaret i portföljen men är nu Nanologica)

 

Initiator Pharma från köp på 2 kr till 6 kr

 

First Cobolt från köp på 0,28 CAD till 0,5 CAD på en vecka

 

Attana från köp på 0,5 kr till 1,5 kr på några veckor

 

MyFC från köp på 7,1 kr till 38 kr

 

Imint från köp på 10 kr till över 100 kr på några månader

 

Nordic Leisure från köp på 4,5 kr till över 21 kr (dagens kurs)

 

Plejd från köp på 6 kr till över 26 kr på mindre än 1 år

 

Lundin Mining från köp på 19 kr upp till 65 kr (dagens kurs)

 

ExpreS2ion Biotech Holding från köp på 5 kr till 13 kr

 

EnQuest från köp på 1,65 kr till 4,7 kr på några veckor

 

Olja från köp på 30 dollar fatet till dagens 60 dollar fatet (Bull Olja)

 

Nordic Camping & Resort från köp på 19 kr till 30 kr (sålde allt vid 30 kr)

 

Effnetplatformen från köp på 17 kr till 30 kr (sålde allt vid 30 kr)

 

Blankning på Fingerprint cards när kursen var på 640 kr

 

Seamless från köp på 6 kr till 16 kr på några veckor (sålde allt vid 16 kr)

 

Seamless sälj på 5 kr, rasade några dagar efter det till 1,5 kr

 

TalkPool från köp på 29 kr till 63 kr (sålde allt på 60 kr)

 

Elekta från köp på 57 kr till dagens 80 kr

 

Avino Silver & Gold Mines från köp på 1 dollar till 2 dollar

 

Hamlet Pharma från köp på 11 kr till 16 kr på några dagar

 

Black Earth Farming från köp på 3 kr till 7 kr när de köptes ut från börsen

 

MSC Konsult från köp på 1,85 kr till 2,63 kr (sålde allt vid 2,63 kr)

 

Nordea från köp på 68,5 kr till 110 kr

 

SSAB B från köp på 18 kr till 35 kr

 

Realfiction från köp på 13 kr till 27 kr på några veckor

 

Unibap från köp på 25 kr till 65 kr

 

Holmen från köp på 237 kr till 410 kr (dagens kurs)

 

Crunchfish från köp på 13 kr till 30 kr på några veckor

 

Skistar från köp på 94 kr till över 200 kr

 

Tangiamo från köp på 2,9 kr till 4,5 kr

 

Vindico Group från köp på 0,89 kr till 1,1 kr

 

Netinsight från köp på 3 kr till 8 kr på några månader (nu tillbaka till 5,5 kr)

 

Nanologica från köp på 8,1 kr till 12 kr på några veckor

 

cyxone från köp på 4 kr till 9 kr på några dagar

 

Fram Skandinavia från köp på 44 kr till 63 kr på 3 dagar

 

SKF från köp på 125 kr till 170 kr inom några månader

 

Seadrill från köp på 14 kr till 40 kr på några dagar då jag sålde allt

 

Gold Town Games från köp på 2 kr till 4,5 kr på några dagar

 

Bull el 100 % upp på några dagar från köp (som tradats flera gånger med 100% uppgång)

 

Nokia från köp på 39 kr till 55 kr på några veckor

 

BiBBInstruments från köp på 10,3 kr till 19 kr på några dagar..


Rekommenderade att köpa Bitcoin på 500 men köpte inget själv....ett av mina största misstag.


listan kan göras mycket längre...Därav har ToppAktier.se portföljvärdet ökat 1150% sedan sidan startades 2015-02-25