EFFNETPLATTFORMEN

Effnetplattformen där kärnverksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Effnet. De gör en mjukvara (Header Compression) som packar datapaket och ökar kapaciteten i 4G/LTE-nätet. Deras mjukvara behövs för att röstsamtal ska kunna gå över 4G-nätet och just nu så satsar dom flesta teleoperatörer på att föra över samtalen från GSM (2G) och 3G till 4G-näten.


Den nya tekniken heter VoLTE (Voice over LTE), just nu finns det ca 30 VoLTE-nät i världen och nästa år bedöms det finnas ca 100 nät. Mjukvaran måste finnas i både basstationer och mobiltelefoner för att VoLTE ska fungera. När det väl finns många VoLTE-nät så kommer det säljas miljarder med VoLTE-mobiler. Effnet har avtal med flera mobilchips tillverkare vilket kommer ge stora intäkter i framöver.


Effnet gör även Header Compression för Thread/6lowpan som är en ny trådlös Internet of Things (IoT) teknik som Samsung, Google, ARM, Qualcomm, Microsoft, Intel m.fl. satsar på. Effnet har avtal med Intel, Cisco, Qualcomm, Alcatel-Lucent, Marvell, Freescale m.fl.


Dom flesta av avtalen är royaltyavtal där Effnet får en royalty för varje enhet som säljs med deras mjukvara installerad.



Gick in i EFFNETPLATTFORMEN aktien 2015-12-02 till  2015-12-04 till en genomsnittskurs på 17,7 kr per aktie


Sålt allt i  EFFNETPLATTFORMEN  på 30 kr




Värderingen är väldigt låg, de har ett börsvärde på ca 130 mkr och ca 35 mkr i kassan, 0 skulder.


Omsättningen är fortfarande låg då Effnets marknad inte kommit igång ordentligt ännu. Men allt pekar på att omsättningen och vinsten kommer stiga kraftigt framöver. Och med så stora marginaler så behöver inte omsättningen stiga så mycket för att det ska ge bra vinster. Vid en omsättning på 20 mkr så blir vinsten ca 12 mkr efter skatt.



Sen som en bonus så sysslar Effnetplattformen med att notera bolag på First North och det är styrelsen som sköter detta.

Nyligen noterade man fatighetsbolaget Stendörren. I samband med noteringen så betalade HCH som Effnetplatformen tidigare hette 20 mkr i en riktad emission till Stendörren och för detta och att man hjälpte till med noteringen så fick man 7% av aktierna i Stendörren som delades ut till oss aktieägare.

Dessa aktier är nu värda ca 60 mkr.



Och nu ska Effnetplattformen notera nya bolag.


Styrelsen har även köpt aktier för 1mkr under våren, utöver att dom även tecknade fullt i emissionen där kapitalet ska användas för nya förvärv.


Potential finns att lilla Effnet kan åstadkomma nått liknande som Fingerprint, fast på mjukvarusidan i 4G/LTE VoLTE mobiler och nät. Tekniken som Effnet levererat till Qualcomm, Intel finns snart i de flesta mobiltelefoner som nu släpps. VoLTE mobiler och nät kommer öka extremt mycket nu när alla samtal ska gå från GSM och 3G till att gå via VoLTE.


EFFNETPLATTFORMEN gör även mjukvara till internet of Things (IoT) som har en enorm tillväxt. En prognos är att vi ska gå från "5 billion connected devices" till "50 billion connected devices" detta kan komma att bli en guldgruva för Effnet.


Min korta riktkurs för EFFNETPLATTFORMEN är 10 kr inom ett år men 30 kr kan  vara ett faktum  när  VoLTE finns i alla mobiler


Bolaget är ett renodlat mjukvarubolag vilket ger en bra hävstång. Om  EFFNETPLATTFORMEN säljer sin mjukvara till 10 miljoner mobiltelefoner eller 100 miljoner mobiler spelar ingen större roll för kostnaderna. Det kommer visa sig som vinst direkt på sista raden. EFFNETPLATTFORMEN kan komma att göra en Fingerprint resa.....

Teknik och Affärsidén


Affärsidén för Header Compression-verksamheten bygger på en modell med återkommande intäkter. Modellen består av olika

komponenter där kunden antingen betalar en direkt ersättning, en royalty per enhet eller en årlig avgift för licensen samt en

årlig supportavgift. Royalty betalas normalt av en kund efter fullföljd integration av Header Compression och när försäljning

kommit igång.


En typisk säljcykel för Header Compression är mycket lång. Pionjärerna på olika marknader har gett Effnet välbehövliga

genombrott genom åren och nu börjar andra följa i deras fotspår varefter behovet och nyttan av Header Compression tekniken

blir mer och mer tydlig. En sådan utveckling hjälper Effnet att bygga upp portföljen av kontrakt som behövs för att stödja

bolagets affärsidé och generera återkommande intäkter. Effnet agerar lyhört gentemot befintliga samt potentiella kunder och

introducerar nya produkter för att möta deras krav. Det skapar goda möjligheter till både nyförsäljning och upprepad

försäljning.


Vid IP-trafik skickas information som datapaket bestående av ett huvud och ett meddelande. Huvudet, som kan vara den största

delen av ett paket, är i princip en adressetikett som informerar om paketets innehåll, ursprung och destination. Effnets Header

Compression-produkter komprimerar huvudet på datapaketen, vilket frigör utrymme på datalänken och fler datapaket kan

därmed skickas och överföringskapaciteten ökas.


Den minskade storleken på data paketen förbättrar även tillförlitligheten och kvaliteten i dataöverföringar genom att risken för

störningar minskar. Effnet Header Compression ger störst användarvärde för applikationer som skickar många små

informationspaket med relativt stort ”huvud”, till exempel Voice over IP (rösttrafik över Internet), Video over IP (bildtrafik över

Internet) och multimedietjänster, samt för mobilt IP som skickas via länkar med begränsad och kostsam bandbredd. Detta gör

Effnets Header Compression produkter intressanta för bland annat tillverkare och underleverantörer till tillverkare av

infrastrukturutrustning och terminaler till fasta och mobila nät, samt för tillverkare av utrustning för satellitnätverk.


Marknad


Utvecklingen av den senaste 3G standarden Long Term Evolution (LTE), har stärkt behovet av Effnets produkter. LTE är helt

baserad på paketförmedlad kommunikation vilket innebär att man använder VoIP istället för kretskopplad rösttrafik.

Uppgraderingen av WCDMA nätverk till HSPA har lett till kraftigt ökad datatrafik vilket också gynnar Effnets produkter som

reducerar bandbreddsbehovet. Fastnätsoperatörerna, oavsett om de har fiber-, koppar- eller kabelnätverk, har bråttom att

förse sina kunder med Triple-play eller till och med Quadruple-play, vilket möjliggörs av de IP-baserade nätverken. Utvecklingen

driver satellitnätverken till att stödja All-IP och det militära segmentet anpassar sig till eller i vissa fall leder denna utveckling.

IPv4 adresserna kommer att ta slut mycket snart och vi kommer därmed att börja se en övergång till IPv6. IPv6 ger ytterligare

overhead och det kommer därmed bli ännu viktigare att reducera overheaden från pakethuvudena. Detta kombinerat med den

ökande mängden användare och den ökade trafiken bygger upp Effnets framtida marknad.


Kunder


Effnet har licensierat sin mjukvara till företag i större delen av världen, företrädesvis i Asien, Europa och Nordamerika. Effnets

kunder finns främst inom mobil telekom och satellitkommunikation. I dessa segment riktar sig Effnets produkter till

halvledartillverkare, tillverkare av nätverkssystem och terminaler samt mjukvaruleverantörer vars protokollstackar används i

terminaler och nätverkssystem. Effnets kunder inkluderar allt från nystartade företag till de stora marknadsledarna. AlcatelLucent,Altiostar Networks, Broadcom, Cisco, Freescale, GCT Semiconductor, Hitachi, Infineon, Intel, Interdigital, KDDI, Kyocera, LSI, Marvell, NEC OCH Qualcomm är några av Effnets kunder inom marknaden för mobil telekom.


Effnets övriga marknader är satellitkommunikation, UHF / VHF punkt-till-punkt och punkt-till-multipunkt nätverk för industriella

och offentliga kommunikationer, högspänningselnätskommunikation och militär kommunikation. Comtech EF Data, Hughes,

Teledyne Paradise Datacom, 4RF, ABB, Siemens, SSC Pacific och ViaSat är Effnets kunder inom dessa olika marknader.


År 2016 ser ut att bli genombrottsåret för VoLTE i Kina.



"Shang Bing said 2016 will accelerate the promotion of 4G services upgrade, expected in June 2016 there will be 260 cities to achieve commercial VoLTE"



China Mobile släpper även en entry-level VoLTE-mobil.

VoLTE blir vanligare även i billigare mobiler, bra steg mot att VoLTE blir standard i alla mobiler.


China Mobile har 700 miljoner abbonenter så dom kan säkert sälja en del VoLTE-mobiler.



"Today, China mobile Terminal held 2015 Global Partner Conference in Guangzhou.

At the meeting, China Mobile officially released its own brand of China Mobile, China Mobile 4G entry-level phones A2, in addition to support dual card dual standby and VoLTE functionality, but also supports CA (CAT7), can achieve faster download experience."



China Mobile sells 256 million TD-LTE devices, VoLTE will be standard in 2016


Ma Jingxin, vice president of China Mobile Communications Group Terminal Co., Ltd. said on Monday that to accelerate the development of 4G subscribers and the popularization of "4G+" services, VoLTE will become standard on the devices of China Mobile in 2016, and CA will become standard on its devices of which the price is above CNY 1,500.


Li Huidi, vice president of China Mobile Communications Corporation, also said at China Mobile Global Partners Conference 2015 that the sales of TD-LTE devices is expected to reach 330 million units including more than 100 million devices which support VoLTE and CA.


Vi har ju pratat en del om att vi hoppas att Thread ska bli den nya IoT standarden eftersom Effnets produkt, Effnet IoT-HC (6LoWPAN) är anpassad till Thread.



VoLTE växer enormt


I slutet av år 2013 fanns det 12 miljoner användare.


I slutet av år 2014 fanns 51 miljoner användare.


I november år 2015 fanns det ca 123 miljoner användare.


År 2018 bedöms det finnas 1 miljard användare.


År 2020 bedöms det finnas 2 miljarder användare.


Från nobember år 2015 till år 2018 blir då tillväxten 700% och fram till år 2020 1500%.



"There were 12 million VoLTE subscribers worldwide in 2013, mostly in South Korea. But indicative of the growth expected, by the end of the year VoLTE subscribers should increase to 51 million. "




http://www.tmcnet.com/channels/business-voip/articles/394242-volte-growth-drives-2014-voip-market.htm




"Voice over lte, volte, kommer att växa kraftigt de kommande åren enligt en undersökning från Juniper research.

År 2018 spås att det kommer finnas mer än en miljard volte-anslutningar globalt.


Idag är siffran betydligt mer modest enligt Juniper research, som beräknar att det finns 123 miljoner volte-anslutningar. Redan om tre år, 2018, tror man dock att det kommer att vara över en miljard anslutningar. 2020 beräknar Juniper att det vuxit ytterligare, till 2 miljarder enheter."



http://telekomidag.se/volte-spracker-miljardvall-2018


Marvell som Effnet har avtal med ser potential i både Thread och BLE



"Wei-Ning Gan, Head of SEEDS Business Unit, Marvell Semiconductor, Inc. explained the company’s strategies and product development on the smart home market."



"In terms of connectivity technology, I think Bluetooth LE (BLE) with mesh technology will be a promising technology. IPv6 allows significantly more people, processes, data, and things to be connected. We see transition from IPv4 to IPv6 is accelerating.

Hence, Marvell has joined The Thread Group to add support for the IP-based wireless networking protocol within 2015."



http://www.mysmahome.com/COMPANY/4521/marvell-boosts-iot-ecosystem-with-complete-end-to-end-solutions.aspx


Effnet IoT-HC kan även fungerar med Blue Tooth Low Energy (BLE) även kallat Bluetooth Smart



Bör finnas stora möjligheter inom BLE också då det redan är vanligt i smartphones och andra produkter.



"To address and access all of these devices, IPv6 is essential, which adds significant header overhead that mandates use of header compression.


The devices are considered to have limited computing and power resources and to be interconnected using wireless access technologies such as 802.15.4 or Bluetooth Low Energy."


" Effnet IoT-HC™ is fully compliant with IETF RFC 6282 for header compression of the IPv6 protocol"



http://effnet.com/products/iot/



"Bluetooth low energy (Bluetooth LE, BLE, marketed as Bluetooth Smart[1]) is a wireless personal area network technology designed and marketed by the Bluetooth Special Interest Group aimed at novel applications in the healthcare, fitness, beacons,[2]

security, and home entertainment industries.[3] Compared to Classic Bluetooth,

Bluetooth Smart is intended to provide considerably reduced power consumption and cost while maintaining a similar communication range.


Bluetooth Smart was originally introduced under the name Wibree by Nokia in 2006.[4] It was merged into the main Bluetooth standard in 2010 with the adoption of the Bluetooth Core Specification Version 4.0.


Mobile operating systems including iOS, Android, Windows Phone and BlackBerry, as well as OS X, Linux, and Windows 8, natively support Bluetooth Smart.

The Bluetooth SIG predicts that by 2018 more than 90 percent of Bluetooth-enabled smartphones will support Bluetooth Smart"



https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_low_energy



"The standard Bluetooth radio has been widely implemented and available in mobile phones, notebook computers, audio

headsets and many other devices.


The low power version of Bluetooth is a specification that enables the use of this air interface with devices such as sensors, smart meters, appliances, etc.


The low power variant of Bluetooth has been standardized since revision 4.0 of the Bluetooth specifications, although version 4.1 or newer is required for IPv6.


This document describes how IPv6 is transported over Bluetooth low energy using IPv6 over Low-power Wireless Personal

Area Network (6LoWPAN) techniques."



"Header compression as defined in RFC 6282 [RFC6282], which specifies the compression format for IPv6 datagrams on top of IEEE 802.15.4, is REQUIRED as the basis for IPv6 header compression on top of Bluetooth LE. All headers MUST be compressed according to RFC 6282 [RFC6282]"



https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-6lo-btle-17#section-3.2.4




Skriv gärna i Effnetplattformen forumet nedan:


Om ni har frågor om företaget, nyheter eller annan information.

(Det går även att skriva som Guest, klicka bara i rutan "Id rather post as a guest")