EQL Pharma
ToppAktier finns med ny sida här: https://www.toppaktier.com/


För Senaste ToppAktier Portfölj uppdatering: https://www.toppaktier.com/aktiechat


Vid Daytrading är det bra att behärska Teknisk Analys vilket ni kan lära er här: Teknisk Analys


Nedanför chatten finns information om vilka aktier som ingår i ToppAktier portföljen och medföljande riktkurser.EQL Pharma startades 2006 av Christer Fåhreus och Karin Wehlin. Verksamheten består i utveckling och försäljning av generika. Generika är läkemedel som är likvärdiga originalläkemedel där patenten har löpt ut. Generika sänker priset för konsumenterna. Generellt kan man säga att 90 % av läkemedel som säljs (där patenten för originalet löpt ut) är generika och 10 % är originalläkemedelet. Enligt lag om läkemedelsförmåner ska läkemedel inom läkemedelsförmånen som lämnas ut mot recept bytas ut mot det billigaste likvärdiga läkemedlet.


Varför kommer EQL att lyckas?


Nyckeln till framgång för EQL Pharma är nisch-strategin. Att utveckla generika där EQL kommer att vara ensamma med originalläkemedlet är mycket lönsamt. Globala generika bolag kommer inte att ge sig in på EQL:s marknader eftersom de är för små för dessa drakar. Viktigt är också personerna i bolaget. Kerstin Wehlin, styrelseordförande, har lång erfarenhet av flera olika bolag inom Life Science. Hon har dessutom varit CFO hos en stor generikaaktör. Viktigast för mig är dock Christer Fåhreus, VD. Fåhreus är en serieentreprenör som satt många bolag på börsen. Vissa är framgångar, t ex Cellavision, andra har gått sämre, t ex Anoto, ytterligare några är fortfarande oklara i sin framgång, Precise Biometrics, Respiratorius och Agellis. Den stora skillnaden mellan dessa Fåhreus-bolag och EQL Pharma är dock att EQL är Fåhreus stjärna. Det är i detta bolag han själv väljer att vara VD. Det är detta bolag han ska se till att göra extremt framgångsrikt med hjälp av all erfarenhet han nu har med sig.


Gick in långsiktigt i EQL Pharma aktien 2015-02-25 till en kurs på 2,9 kr


Min korta riktkurs är 15 kr men avtalet med Cadila kan ge en ordentlig "boost" i försäljning och då har vi riktkurs på 30 kr för år 2020Mitt största innehav i portföljen EQL Pharma går som tåget, de levererade en otroligt fin Q1 rapport för 2016:


Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till 12,9 (6,6) MSEK, en ökning med 96%.

Bruttovinsten uppgick för kvartalet till 8,0 (4,8) MSEK, en ökning med 68%.

EBITDA för kvartalet uppgick till 4,0 (1,3) MSEK, en ökning med 316%.

Produkterna i pipeline gå enligt plan, nya väntas lanseras under 2016.


EQL Pharma är ett riktigt guldkorn...EQLs totala pipeline består för närvarande av 22 produkter, varar tre (3) är under granskning av läkemedelsmyndigheter, en (1) är godkänd och i lanseringsfas, övriga 18 är under utveckling. I tillägg till pipeline har EQL åtta godkända och marknadsförda produkter.


"Vår pipeline är under fortsatt utveckling och nya produkter förväntas tillkomma under året", heter.


kv och helår 2016


- Omsättning 7,6 mln kr 4 kv (6,2)


- Omsättning 28,2 mln kr 2016 (26,9)


- EBITDA 0,2 mln kr 4 kv (1,2)


- EBITDA 5,1 mln kr 2016 (5,5)


- Likvida medel, inklusive outnyttjade beviljade krediter, var 27,4 mln kr vid periodens utgång (27,1)
EQL Pharma aktien har gått upp med över 120% sedan mitt inköp i Februari 2015


Men det riktigt roliga enligt mig kommer, förhoppningsvis, 2016-17 med massa produkter som ska lanseras!Detta medför enligt mig att EQL Pharma kan komma värderas till minst 30 kronor aktien i slutet av 2018 när dessa produkter lanserats.


Fick även själv EQL Pharma medicin senast på apoteket.


Stark affärsmodell med låga fasta kostnader


Tittar vi på 2015 så var bruttomarginalen alltså 69 %. Det som är extra intressant är att fasta kostnader är i princip konstant för varje medicin som adderas. Det tillkommer en licensavgift för medicinen (licenskostnaden är 46 tkr årligen per läkemedel och marknad) och lite övrigt. Fasta kostnader består av personal, 6st, hyra för lokalen samt licenser. Det enda man gör är att skicka in nytt pris en gång per månad när medicinen väl är på marknaden.


Alltså när omsättningen ökar med 10 mkr, så ökar vinsten med ca 6 mkr! (Givet bruttomarginal på 69 %. För q1 har man sålt mer av de två ”gamla produkterna man lanserade före förre nischstrategin som har mer konkurrens därav TB på 62 %). Få andra bolag kan öka omsättningen utan att också öka de fasta kostnaderna.


Den andra delen som är värd att lyfta fram är hur försäljningen sker. Det krävs ingen markandsföring utan allt utgår från vilken medicin som är billigast. Det kallas ”periodens vara” och ändras 1 gång per månad i Sverige(var 14:e dag i Danmark). Finns det två konkurrenter delar man marknaden för periodens vara 50/50. Finns det 3 konkurrenter så får varje 1/3. Detta är inte bara teori utan stämmer med verkligheten för samtliga  EQL Pharma mediciner.


Cadila Pharmaceuticals Limited (”Cadila”) har genom riktad nyemission tecknat 6,5 miljoner aktier i EQL Pharma


Cadilas ägarandel är nu  27,2 procent i EQL Pharma och EQL Pharma har tillförts 37 miljoner kr


EQL Pharma har ingått ett strategiskt avtal med Cadila Pharmaceuticals som är aktivt i mer än 50 länder och är ett av de större privatägda läkemedelsbolagen i Indien. Det framgår av ett pressmeddelande.


Avtalet med Cadila innebär att ett omfattade samarbete inleds rörande utveckling av nisch-generika. Inledningsvis avtalas om 8 nya produkter med lansering andra halvåret 2018 och framåt. Produkterna kommer att säljas av EQL Pharma på dess huvudmarknader och licensieras till övriga marknader.


EQL Pharma kommer även att få rättigheter att i Norden sälja de originalprodukter som Cadila har under utveckling och avser att lansera i Europa.


- Cadila pharmaceuticals är ett av Indiens mest avancerade och respekterade läkemedelsbolag. Jag är övertygad om att samarbetet kommer att förbättra EQL Pharmas möjligheter till att växa långsiktigt och att öka vår flexibiliet när nya affärsmöjligheter dyker upp.Under 2016 är planen att EQL ska lansera 6 nya läkemedel med en omsättning i orginalleden på 215 till 350 miljoner kr


Lägg där till Kaliumklorid som skulle lanserats tidigare i år men som är försenat till runt årsskiftet 2015/2016 med en omsättning i orginalletet på 80 - 120 miljoner kr. Samt EQL 003 med en omsättning i orginalledet på 15 - 30 miljoner kr som hade beräknad lansering Q2 2015 men som vi inte har hört något om ännu.


Man inser att potentialen är enorm!

Dagens börsvärde på 95 miloner kr kan vara det 10-dubbla inom bara några år.


EQL Pharma har gått ner igen efter en topp på 9 kr i och med den riktade nyemisionen. EQL Pharma är undervärderad på 6 kr. Bolagets omsättning har ökat kraftigt under årets första sex månader.

EQL har redan 15 produkter på marknaden och under 2016, är planerna att lansera 6 stycken nya nisch-generika, flera med en försäljning på över 50 mkr i originalledet.

Plus rättigheter att i Norden sälja de originalprodukter som Cadila har under utveckling och avser att lansera i Europa.


EQL Pharma Produkter


EQL Pharma har för närvarande 8 produkter som marknadsförs

i sin portfölj, nämligen Hydroxyzine, Klaritromycin, Cilostazol,

Doxycycline, Metformin, Mometason, Fenoximetylpenicillin

och Cefalexin.

Flertalet av dessa säljs i flera styrkoroch förpackningsstorlekar. Samtliga produkter ingår i Läkemedelsförmånen och har ingen eller begränsad konkurrens.


Men som jag skriver ovan så utökas EQL Pharmas produkt portfölj i snabb takt.Potentiella ytterligare marknader att bearbeta för EQL Pharma

En potentiell framtida ny geografisk marknad för EQL Pharma är Tyskland som nyligen har infört ett system sombygger på lägsta pris-principen.

Andra marknadsnischer som EQL Pharma ser över är parallellimportmarknaden, framför allt inom Sverige och Danmark. Kortfattat innebär parallellimport

att man köper originalläkemedel i ett EU-land där ett visst originalläkemedel är billigt, till exempel i Polen, för att sedan importera och packa om dessa för försäljning i annat EU-land, till exempel Sverige.Jag kommer att hålla stenhårt i mina EQL Pharma aktier....EQL Pharma Perioden januari – september och tredje kvartalet 2015


Koncernens omsättning för perioden uppgick till 20,4 (13,2) MSEK, en ökning med 55%, och för kvartalet till 7,5 (3,2) MSEK, en ökning med 133%.


Bruttovinsten uppgick för perioden till 14,1 (4,9) MSEK, en ökning med 187%, och för kvartalet till 5,0 (1,6) MSEK, en ökning med 215%.EQL Pharma Delårsrapport januari – juni 2015


Perioden januari – juni och andra kvartalet 2015 · Koncernens omsättning för perioden uppgick till 12,9 (10,0) MSEK, en ökning med 29%, och för kvartalet till 6,3 (4,6) MSEK, en ökning med 37%


Bruttovinsten uppgick för perioden till 9,1 (3,3) MSEK, en ökning med 176%, och för kvartalet till 4,4 (1,7) MSEK, en ökning med 159%EQL Pharma Kvartalsrapport januari - mars 2015


Precis som jag beräknade när jag köpte EQL Pharma aktier i Februari så blev rapporten för första kvartalet 2015 riktigt bra.


Bruttovinsten uppgick för kvartalet till 4,8 (1,6) MSEK, en ökning med 300% !!!


Försäljningsökningen var "bara" 22% QoQ, men då jämför man med ett kvartal där de gamla utfasade produkterna fortfarande såldes.

Ökningen mot Q4 är mer relevant, Bruttoresultatet ökar från 1.86 mkr (Q4-14) till 4.8 mkr (Q1-15)!


Denna vinst tillväxt kommer bara att fortsätta nu vart efter nya mediciner når marknaden.
"VDs kommentar" (2015-11-11)


Det är glädjande att EQL Pharma under tredje kvartalet fortsätter att visa lönsamhet, både på EBITDA-nivå och på resultatnivå. På produktnivå är det framför allt Hydroxyzin och Metformin men även Doxycyklin och Klaritromycin som har sålt väl under kvartalet.


Kvartalet är EQL Pharmas hittills starkaste kvartal, till stor del beroende på att vi sålt betydligt mer Metformin än vi normalt kan räkna med. Produkter som är utsatta för konkurrens, även om den är begränsad, kommer alltid att uppvisa en stor kvartalsvis variation. Detta innebär att EQL Pharmas kvartalsrapporter kommer uppvisa ekonomiska variationer.


Bolaget har under kvartalet ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Cadila Pharmaceuticals Limited (Cadila). Ett viktigt skäl till samarbetet är att knyta tätare band med en utvecklingspartner av nisch-generika. Bakgrunden är att EQL Pharma haft substantiella förseningar i vissa projekt varför ett tätt samarbete, med gemensamma ägarintressen, tros minska risken för detta framöver. Samarbetet har inledningsvis identifierat 8 nya projekt av utvecklingskaraktär men inkluderar även den pipe-line av produkter som Cadila har utvecklat för europeiska marknader.


Två utvecklingsprojekt har utvecklats väl under kvartalet med framgångsrika bioekvivalens- (BE) studier. Dessa beräknas skickas in till läkemedelsmyndigheterna i Norden under Q1 2016. Två projekt har drabbats av problem och är försenade, det ena pga. en misslyckad BE studie och det andra pga. problem vid uppskalning från pilot-skala till kommersiell batchstorlek.


EQL Pharma arbetar fortsatt vidare med att kostnadseffektivisera distribution och logistik och räknar med att långsiktigt kunna pressa ner kostnaden."

Skriv gärna i EQL Pharma forumet nedan:


Om ni har frågor om företaget, nyheter eller annan information.

(Det går även att skriva som Guest, klicka bara i rutan "Id rather post as a guest")