ExpreS2ion Biotech
ToppAktier finns med ny sida här: https://www.toppaktier.com/


För Senaste ToppAktier Portfölj uppdatering: https://www.toppaktier.com/aktiechat


Vid Daytrading är det bra att behärska Teknisk Analys vilket ni kan lära er här: Teknisk Analys


Nedanför chatten finns information om vilka aktier som ingår i ToppAktier portföljen och medföljande riktkurser.Expres2ion bildades 2010 i Danmark och är noterat på First North. ExpreS2ion Biotechnologies arbetar med CRO som specialiserat sig på att utveckla cellinjer och processer baserade på Drosophila S2-celler. Syftet med bolaget var att ta fram en generisk plattform för att konstruera komplexa proteiner som i sin tur kan användas för vaccinforskning och sedan kommersiellt bruk. Sedan starten har bolaget tagit fram ca 250 unika proteiner och har en Success-rate på 90 %. Bolaget är ledande vad gäller kostnad, tid och kvalité i den här genren. Vad gäller kvalitén och bolagets varumärke anser vi deras samarbetspartners vara ett bevis på detta. Bland dessa återfinns Roche, Novartis och Janssen.
(2017-02-07) Köper i ExpreS2ion Biotech Holding på genomsnittskurs 7,2 kr ( innehavet utgör ungefär 5 % av depåvärdet )


Sålt hela innehavet över 10 kr


(2019-05-09) Börjar köpa i Biotech Holding på genomsnittskurs 4,99 kr


Min korta riktkurs för ExpreS2ion Biotech Holding är 10 kr inom 6 till 12 månader.


Min långa riktkurs är 30 kr till år 2022.Bolaget noterades i slutet av juli 2016 och introduktionskursen sattes till 5,90kr. Bolagets notering kom i en marknad som var extremt stark. Att jämföra med den baissade marknad vi upplevde i juni i och med Brexit-cirkusen. Efter noteringen har bolagets kurs stigit kraftigt och aktien toppade i mitten av oktober på 11,20kr. Sedan dess har aktien fallit tillbaka och handlas nu kring 5 kr. Detta tilltrots ett fint nyhetsflöde, helt i linje med de ambitioner och förväntningar som bolaget kommunicerade i sitt prospekt tidigare i år. Mer om ambitioner och framtida triggers senare i analysen. Vi ser det som ett ypperligt tillfälle att handla in aktien på fina ingångsnivåer. Givet Expres2ions mångfacetterade verksamhet med en

intäktsmodell som skiljer sig från majoriteten av andra nynoterade biotech bolag anser vi bolagsrisken vara avsevärt mycket lägre här. Bolaget står helt enkelt inte och faller med en unik substans.Expres2-platfformen


Som ni säkert känner till strömmar det in biotechbolag till börsen. Samtliga drömmer de om att ta det stora steget från klinisk fas till kommersiell fas. Alla har som målsättning att göra en fenomenal resa och göra det omöjliga. Att vara det biotechbolaget som faktiskt lyckas hela vägen och antingen genomför en exit till Big Pharma (hädanefter BP), licensierar sin kandidat till partner eller på egen hand driver det kommersiella. Kort och gott kan man säga att mindre än 1/10 bolag lyckas göra denna resan. Detta är dock en något förlegad statistik och baseras på studier utförda för ett antal år sedan. Success-raten skiljer sig dessutom åt mellan olika forskningsinriktningar (Se bifogad studie för mer info). Många argumenterar idag för att teknikens framgångar och möjligheterna att själva skräddarsy studierna i en omfattning kommer att påverka de här resultaten/sannolikheterna positivt framöver. Vi är villig att hålla med. Vi tror alltså att fler än 1/10 kommer att nå hela vägen fram. Hur stor denna ökningen dock kommer att vara är extremt svår att sia om. Faktum kvarstår dock att vi kommer se en hel del kära bolag gå upp i rök. Som investerare föredrar vi därför att äga biotech som står på ett antal ben. Alltså att man har ett antal substanser, alternativt att man har en substans som kan komma att appliceras på andra områden. Detta är ju dock fortfarande högst binärt då man fortfarande står och faller med att grundsubstansen ska lyckas. Ett fint exempel på riskspridning är Saniona. Här har vi ett bolag som har ett 10-tal substanser i olika faser. Man har således en god riskspridning och sannolikheten att minst 1 av deras substanser ska gå hela vägen är hög.

Vad vill vi då ha sagt med detta och på vilket sätt anknyter det till Expres2ions affärsmodell och plattform?

En högst väsentlig del av framställningen av dagens biologiska läkemedel utgår idag från komplexa proteiner. Det är i proteinerna man innehar den aktiva substansen som i sin tur aktiverar läkemedlet och angriper/förebygger/eliminerar problemet.

Proteinerna framställs genom olika typer av plattformar där man genmodifierar andra celler. Det vanligaste exemplet på detta är framställningen av mänskligt insulin som i sin tur nyttjas av diabetiker. Andra typer kan vara antikroppar och vacciner. Ni som läser detta har med stor sannolikhet injicerats med en spruta som i sin tur består av ett genmodifierat protein som används för vaccin, t.ex. hepatit. Detta är en högst delikat process som tagit läkemedelsbranschen extremt lång tid att genomföra. Än idag är inte den här processen perfekt. Då hade vi redan haft vacciner mot HIV och Malaria.

De tidigare plattformarna, och de som konkurrerar med Expres2ions plattform, bygger sin teknik på olika bakterier såsom jäst, insektsceller eller olika celler från däggdjur. Dessa är idag väletablerade. Problemet med ovan nämnda grundstenar i de olika proteinplattformarna är att de inte räcker till för att konstruera de komplexa proteiner som krävs för att uppnå den effekt man avser. Man misslyckas alltför ofta med att tillverka en tillräcklig mängd protein som krävs i varje tillverkningsomgång. Detta leder till att försöken blir väldigt kostsamma och tar för lång tid. Dessa problemen har Expres2ion ämnat lösa och det är just detta som har lett bolaget till den punkt där de är idag.

Expres2ions plattform bygger på en studie från 1972, utförd av Imogene Schneider. Tekniken bygger på nyttjandet av fruktflugor (Drosophila 2S celler) i processen vid framställning av de komplexa proteiner som krävs. Värt att nämna är att Expres2ion vid ett flertal tillfällen tagit vid där konstruktionen av komplexa proteiner i konkurrerande plattformar misslyckats.

Mer information kring detta skulle givetvis vara av intresse. Men branschen, och Expres2ion, är givetvis sekretess belagda tidigt i denna fasen vad gäller teknologieffekt. Som investerare får man här ta VD och bolaget på orden och känna sig trygg i att bolaget faktiskt har den kundstock man faktiskt har.

Expres2ion plattform kan således appliceras på antal olika sätt rent intäktsmässigt. Dels får bolaget genom sin plattform tillgång till ett stort antal väldigt lovande substanser, man kommer i kontakt med ledande aktörer inom respektive forskningsområde och man kan se

kortsiktiga som långsiktiga intäkter i lejonparten av de åtaganden som plattformen är bidragande till. Mer om Expres2ions intäktsmodell senare i analysen.


Om man ser till konkurrentsidan och huruvida det finns någon som framställer komplexa proteiner så är den faktiskt obefintlig. Vi har inte hittat på något annat bolag som nyttjar just Drosophila S2 celler och därför finns det i regel ingen tydlig konkurrent. Det finns dock ett antal konkurrenter som gör detta via E-Coli, svampar, jästbakterier och olika växtarter. Konkurrentsidan är därför något som ser relativt tunn ut i analysen. Här är vi idel öra om det är så att ni sitter på information kring konkurrent sidan. I och med att bolaget har en fungerande plattform, som redan är kommersiell, blir en konkurrent jämförelse mindre relevant. Det finns ingen förhoppning om att Expres2 plattformen ska fungera. Det gör den redan och den bidrar aktivt till att bolaget har intäkter.

Expres2ions plattform har sitt ursprung i Affitech A/S och Pharmexa A/S, där ett antal forskare ville ta fram just en plattform som skulle kunna tillhandahålla institutioner och företag med komplexa proteiner. Tilläggas kan också att bolaget plattform ständigt utvärders och förbättras allteftersom den nyttjas i olika substanser och av olika företag. Företaget har alltså en adaptiv inställning och utvecklar sig i takt med att marknaden gör det. Detta är något som är otroligt viktigt eftersom att det är troligt att vi ser någon form av konkurrent dyka upp inom något år.

I samband med att vi kollat lite på vad som gör plattform unik och det faktum att ingen konkurrent nyttjar samma teknik blir det intressant att kolla på patentsidan. Hur ser patentportföljen ut?

Expres2ion äger patentfamiljen ” Improved protein expression system”. Patentet innefattar all utveckling av plattformen och är den grund som nyttjas av bolaget i samtliga samarbeten med kund. År 2009 lämnade man in patentansökan i 15 olika länder. Hittills har man sitt patent godkänt i Australien, Japan och Kina. Patentet är också godkänt av European Patent Office vilket i sin tur innebär att det är under slutgiltig värdering i ett flertal europeiska länder. Däribland Tyskland, Schweiz, Storbritannien och Frankrike. Vi kan alltså under de kommande åren förvänta oss ett antal nya patent världen över. Patenten bör givetvis ha en fundamental påverkan på kursen.

Vad gäller know-how i bolaget nämner man själva att det är den stora nyckeln. Man har i ett flertal anställda världsledande kompetens inom området. Detta är potentiellt den största risken i att äga aktier i Expres2ion. Ergo att någon i management skulle få för sig att lämna bolaget för en konkurrerande verksamhet. Samtidigt som det är en stor risk är det givetvis i dagsläget en stor tillgång. I och med att bolaget i dagsläget är världsledande inom det här området finns det således ingen tydlig aktör som skulle attrahera dessa ledamöter och anställda. Detta är dock något man som investerare bör vara vaksam. Vilka anställda kommer och går i verksamheten?

Den sista frågan i denna delen av analysen blir således att titta på Expre2ions intäktsmodell. För oss är det viktiga kring intäktsmodellen i Expres2ion att få en förståelse kring hur sannolikt det är att bolaget inom 1-2år genomför en nyemission och hur sannolikt det är att man inom 2-5år börjar erhålla royalties och mer betydande intäkter som i sin tur betingar ett högre börsvärde. För det är just ett betydligt högre börsvärde som måste vara kompensationen när man investerar i biotech. Eftersom att riskerna generellt är betydande och det faktum att 5-10% av bolagen där ute lyckats med att ta just sin substans till kommersiell fas.Expres2ions Avtals och Intäktsmodell


Som ni säkert har förstått har Expres2ion en annorlunda intäktsmodell jämfört med gemene biotech bolag som idag noteras och finns noterade på Stockholmsbörsen. Här har vi ett bolag som i princip i dagsläget är självförsörjande (prognosen säger bokslut 2017) och som förväntas ha kraftigt stigande omsättning de kommande 5åren.

Expres2ion har idag 2st typer av kunder, Läkemedelsbolag och forskningsinstitutioner. Kunderna är geografiskt placerade över hela världen och bolaget står inte och faller ekonomiskt på ett enskilt kontrakt. Detta är en stor fördel. Ofta är det så att biotechbolag är väldigt beroende av royalties och licensintäkter från ett avtal med Big Pharma. Expres2ion har i dagsläget istället ett antal mindre intäkter på ett större antal kunder.

Bolaget har tre stycken olika avtal som reglerar intäkterna:

 MLA (Material License Agreement):

Kunden erhåller rätten att nyttja Expres2ions protein plattform under tidsbegränsad period. Ofta 6mån. De betalar för mängden material de införskaffar. Avtalet ger Expres2ion löpande intäkter. Intäkten kommer huvudsakligen från försäljning av ett test kit med S2 celler med tillhörande innehåll. MLA driver idag ca 80 % av bolagets intäkter.

 RLA ( Research License Agreement):

Kunden erhåller rätten att utföra forskning baserad på de celler som återfinns i Expres2ion plattformen. Kunden betalar en årlig licens för den tid de nyttjar licensen och utför forskning utifrån proteinplattformen. Kunden betalar även, likt ett MLA-avtal, för den mängd material man brukar under perioden. RLA driver idag 20 % av Expres2ions intäkter.

 CLA (Commercial License Agreement):

Kunden erhåller rätten att på egen hand utföra klinisk forskning och utveckling av biologiska läkemedel. Bland dessa läkemedel återfinns idag vaccin mot cancer, Ebola, Zika-virus, Dengue-feber, Malaria och andra allergier. Det är på dessa avtal som Expres2ion tilldelas en intäkt på 2-5% i form av royalties om läkemedlet kommersialiseras. Man erhåller också milstolpsutbetalningar vid lyckade kliniska studier. Det är dessa avtal som vi anser betingar ett högre börsvärde på Expres2ion.

Idag värderas bolaget utifrån vad man erhåller i intäkter på RLA och MLA-avtal. I takt med att fler av bolagets del ägda läkemedel når kommersiell fas kommer denna delen också att börja ticka intäkter. Idag bidrar den med 0 % till Expres2ions intäkter. CLA-avtalen förväntas börja bidra på allvar 2018-2019.

Om man ser till hur intäkterna i bolaget i dagsläget är fördelade, strömmar de huvudsakligen från 10st olika kunder, bland dessa återfinns Hoffman, La Roche, Imperial College of London, Francis Crick Institute. Man har också utlicensierat plattformen för klinisk utveckling till Köpenhamns universitet och The Jenner Institute vid universitetet i Oxford. Det är universitetet i Oxford som just nu inlett Fas 1 studien avseende Malaria i blodfas.

En annan del vad gäller intäktsmodellen som vi inte tror att marknaden har koll på är att Expres2ions plattform inte visat sig ha några begränsningar vad gäller. I och med att proteinplattformen kan nyttjas vid framställning av vilket vaccin som helst (vad vi vet idag) skulle bolaget kunna skriva ett CLA/RLA avtal med vilket BP som helst.

Ett fjärde ben i intäktsmodellen som inte nämnts hittills är bidragsdelen. Bolaget har sedan 2010 erhållit 22mkr i olika forskningsbidrag. Möjligheten att erhålla ytterligare forskningsbidrag påverkas inte negativt av listningen på First-North.

Om man ser till de marknader Expres2ion adresserar uppgår vaccin marknaden i sig till 30 miljarder USD idag. Marknaden väntas dock växa aggressivt de kommande åren och förväntas uppgå till hela 55-60 miljarder USD inom bara 3-4år. Marknaden är således brutalt stor och att Expres2ion har en ledande ställning inom sitt segment gör investeringen väldigt lovande.
Intäktsprognos och målsättning


Till skillnad från många biotechbolag i tidig fas har Expres2ion en tydlig målsättning vad gäller intäkter de kommande åren. Bolaget omsatte ca 11mkr för 2013 och 2014. Räkenskapsåret 2015 omsatte bolaget ca 3mkr. Anledningen till detta, enligt VD, är att bolaget överskattade bolagets marknadsposition. Man räknar med att för 2016 och 2017 få effekt på detta igen i och med listningsemissionen och ökade marknadsaktiviteter. Bolaget räknar med att omsätta mellan 7,5–10,5mkr för 2016, 13,5-21mkr för 2017, 16,2-27,3mkr för 2018 och slutligen 17,8-32,8mkr för 2019.


Att bolaget har en offensiv prognos står sig ganska tydligt. Man skall också ha i åtanke att det är ovanligt att bolag i tidig fas har några direkta intäkter. Vi ser detta som en stor fördel och något som kraftigt påverkar risk/reward förhållandet till andra biotech bolag. I Expres2ion har vi således ett biotechbolag, i tidig fas, som väntas leverera positivt cash-flow from och räkenskapsåret 2017. Man kommer inte att vara i behov av att genomföra fler emissioner. Bolaget kommer via sin intäktsmodell och de 16 intäktsgenererande avtal man idag innehar, att från och med 2017 erhålla ett sådant cash-flow att man dessutom kommer ha den finansiella styrkan att öka sin ägandeandel i de läkemedel man tar till kommersiell fas. Detta är också något som Steen har nämnt i sina presentationer. Vi har dock inte vetskap om vilka substanser man har denna optionen på.Slutsats intäktsmodell


Det som jag tycker stärker Expres2ion som bolag och case är det faktum att man redan idag har ett flöde av intäkter och att man from 2017 med stor sannolikhet kommer uppnå ett positivt kassaflöde. Detta betyder således att man har stora chanser att börja redovisa svarta siffror på sista raden i och med nästa bokslut. Det föreligger således ett i princip obefintligt ett nyemissionshot. Bolaget går nu in i fas där man innan 2017 är till ända kommer ha 3-4st substanser i klinisk fas. Ägandet i dessa substanser uppgår till 2-5 % och man har antagligen möjligheten att öka ägandet i något av dessa. Informationen är knapphändig och vi förväntar oss mer information om detta framöver. Intäktsmodellen är således unik och ger oss som investerare stora förhoppningar. I Expres2ion har vi ett bolag med väldigt hög potential som samtidigt har en relativ risk som är väldigt attraktiv. Man står inte och faller med ett läkemedel. Det som slutligen gör att bolaget inte bara skall ses och värderas som ett tillverkande biotechbolag, utan även som ett forskningsbolag, är ambitionen om antal

projekt i kommersiell fas. För marknadspotential per dags datum kända projekt se rubrik Marknadspotential per läkemedelskandidat. Bolaget förväntar sig att minst 1 av deras delägda läkemedel når kommersiell fas 2018. Detta är en väldigt hög målsättning. Det som sedan gör det hela ännu mer intressant är att man sedan önskar addera minst 1 läkemedel i kommersiell fas per år. Detta leder till att vi tror att Expres2ion från och med år 2020 kan räkna med exponentiell ökning av intäkter och projekt. Adderar man intäkterna som RLA och MLA avtalen genererar har vi en väldigt intressant kombination av olika avtal/intäkter och ett biotech bolag som saknar motstycke på dagens aktiemarknad.Marknadspotential per läkemedelskandidat


ZIKA: Marknaden för ZIKA virus väntas omsätta 34 miljarder SEK 2022. Tillväxten per år fram till 2022 väntas vara ca 11 %/år. Mer information om partner för studien väntas inom 1-2 månader.


https://www.marketresearchmedia.com/?p=21


Ebola: Har grävt i Ebola. Det kommer en ny rapport Q1 2017 angående marknadspotential. Om man ställer Ebola i relation till andra vacciner och potential uppskattar vi potentialen till 2-5 miljarder SEK.

Dengue: Marknaden för Dengue-vaccin förväntas omsätta 3,4 miljarder SEK 2020. Mer information om partner för studien väntas inom 1-2månader.


https://healthcare.globaldata.com/media-center/press-releases/pharmaceuticals/dengue-vaccine-market-set-to-experience-rapid-growth-from-2015-to-2020-says-globaldata


Cancervacciner: Marknaden för cancervacciner väntas omsätta ca 35-40 miljarder SEK per 2020. Expres2ion är i förhandling med ett antal partners och deras respektive läkemedel. Vi väntar oss mer info kring detta 2017. Detta kommer att vara en väldigt viktigt trigger. Marknaden verkar inte ha förstått att Expres2ions plattform även kan hantera cancervacciner.

Aggregerad vaccinmarknadspotential: Omsätter idag ca 255 miljarder SEK och väntas växa till 450-500 miljarder SEK år 2020. Marknaden är således brutalt stor och Expres2ion med sin konkurrenskraftiga plattform kommer att vara en aktör som tar för sig av denna marknaden de kommande åren.


http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/vaccine-technologies-market-1155.html


Malaria: Marknaden omsatte ca 23 miljarder SEK per 2013. Bolaget är med och deläger två substanser. Blod-fas malaria studien har startats och utförs av The Jenner Institute i Oxford. Placenta Malaria, eller malaria i och med havandeskap är ett stort problem i Afrika. Här är bolaget med och deläger substans som testas i Berlin och på plats Benin. Vad gäller Placenta väntas resultat under 2017.


http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/wmr-2014-no-profiles.pdf


Malaria: Marknaden omsatte ca 23 miljarder SEK per 2013. Bolaget är med och deläger två substanser. Blod-fas malaria studien har startats och utförs av The Jenner Institute i Oxford. Placenta Malaria, eller malaria i och med havandeskap är ett stort problem i Afrika. Här är bolaget med och deläger substans som testas i Berlin och på plats Benin. Vad gäller Placenta väntas resultat under 2017.


http://www.who.int/malaria/publications/world_malaria_report_2014/wmr-2014-no-profiles.pdfSammanfattning, Värdering och framtid


Den stora frågan angående Expres2ions potential är om bolaget skall värderas utifrån de intäkter de erhåller som ett tillverkande biotechbolag eller om de ska värderas utifrån det faktum att man i dagsläget deläger ett 10-tal läkemedelskandidater. Man ämnar utöka detta med 3-5 kandidater per år. Marknaden för vacciner av olika slag, som redan nämnt, uppgår till flera hundra miljarder SEK. Att sedan sätta detta i någon sorts relation till Expres2ion och genom de delägda läkemedlen och marknadspotentialen försöka påvisa någon rimlig värdering är givetvis väldigt komplicerat. Dagens börsvärde är 70mkr.

Om man ser till dagens värdering är det uppenbart att marknaden endast verkar värdera Expres2ion utifrån marknadspotentialen på ZIKA och Malaria. Man bortser helt från det faktum att Expres2ion har en verksamhet som redan driver intäkter och som förväntas växa kraftigt de kommande åren. Marknaden bortser också från att Expres2ion inte är med och finansierar studierna. Man gör helt enkelt ett utbyte där läkemedelsbolagen som nyttjar Expres2ions plattform och protein substans ger Expres2ion ett ägande i substansen. Dels är det kostnadseffektivt för kunden och dels görs detta för att Expres2ions teknik är världsledande. Det finns ingen konkurrent som gör detta som Expres2ion gör.

Värdering av ett bolag drivs vanligtvis av ett flertal faktorer. Vinst. Tillväxt. Management. Success-Rate. Kassa. Nyckeltal. Osv. Expres2ion, likt andra biotechbolag, är svårvärderat utifrån fundamenta och ekonomisk leverans.

Det som vi kan värdera enligt oss är följande. Kassan i bolaget uppgår till 15-18mkr. Teknologivärdet i plattformen och de delägda läkemedelskandidaterna uppgår således till ca 50mkr. Kort räknat betyder detta att varje enskilt delägd läkemedelskandidat uppgår till 5mkr, enkelt räknat. Eller att Zika och Malaria värderas till 25mkr vardera och att de 8 övriga kandidaterna värderas till 0kr. Hur vi än vrider och vänder på detta låter det galet. Delägandet i Malaria borde på egen hand värderas till 50-100mkr. Bolaget deläger 2st kandidater som går igenom fas 1 studier (1 just nu, 2st innan Q2 2017). Det kan inte vara rimligt att Expres2ions totala läkemedelsportfölj OCH världsledande plattform värderas till 50mkr. Bara att plattformen i sig, som redan driver intäkter på 10-11mkr årligen borde värderas upp. Adderar vi sedan det faktum att bolaget har så mkt förfrågningar att man i dagsläget får säga nej till biotechbolag som vill veta mer och testa plattformen gör det

värderingen ännu mer intressant. De ekonomiska prognoserna är också offensiva. Bolaget väntas växa från en omsättning på 10-11mkr 2016 till 20-30mkr 2018.

Om Expres2ion levererar enligt tidsplan, vilket man gjort hittills, har man innan Q4 2017 är till ända, 4st kandidater i Fas 1 studie. Och man har innan 2018 är över en licens i kommersiell fas som väntas börja leverera intäkter. Mer om detta förväntas kommuniceras de kommande månaderna. I och med att värderingen i dagsläget är 50mkr + kassa anser vi att det finns en betydande uppsida i aktien.

Vi anser att marknaden undervärderar bolagets läkemedelskandidat portfölj och inte alls ger Expres2ion plattformen ett rättvist värde. Vi anser att läkemedelsportföljen bör värderas till 75-125mkr och att plattformen bör värderas till liknande värde. Om vi kör ett litet räkneexempel på ett Malaria vaccin. Marknaden värderas till 23 miljarder SEK om några. Vi Expres2ions två kandidater 10 % chans att lyckas. Om kandidaten lyckas räknar vi med en 20 %:ig marknadsandel.

Detta innebär en omsättning om 4,6 miljarder SEK. Vi vet inte exakt hur mkt Expres2ion äger i dessa kandidater men antar att det är 2-5%. Detta innebär en potentiell intäkt om 92-230 mSEK. Detta är alltså en av Expres2ions kandidater. Adderar vi vår förväntan om att ett större antal kandidater, än dagens 5-10 %, kommer lyckas hela vägen, är detta antagligen lågt räknat. Alltså att dagens utveckling kring teknologi och erfarenhet bör kunna ha en positiv effekt på antalet kliniska projekt som når kommersiell fas totalt sett i läkemedelsbranschen.

Vi tror att bolaget har potential att omsätta +1 miljard SEK. Och detta avser endast substanser ZIKA, Dengue och Malaria. VI anser också att sannolikheten är hög att Expres2ion faktiskt kommer lyckas med sin intäktsmodell(se bifogad tabell på nästa sida). Detta då sannolikheten talar för sig själv. Deläger man år 2020 ett 20 till 30st kandidater är det väldigt sannolik att bolaget kommer ha ett par kandidater i kommersiell fas. Expres2ions samarbeten inom cancervacciner är något som inte kommunicerats tydligt hittills. Det går därför inte att resonera kring eventuella värden och synergier med partners.

Detta är en trigger som vi väntar klarhet kring H1 2017. Givet det som resonerats av oss i analysen och det som Expres2ion hittills faktiskt har levererat avseende triggers,

samarbeten, avtal osv. anser vi ett börsvärde om 70mkr vara väldigt lågt. Expres2ion skulle utan större frågetecken kunna uppvärderas mot 150-250mkr. Detta skulle innebära att man värderar dagens 10st preklniska projekt till 5-10mkr styck och plattformen till 50-100mkr. Detta är för oss inte orimligt. Sedan har vi kassan på 15-18mkr och det faktum att nyemissionshotet är i princip obefintligt.

Vad ger då detta för spekulativ aktiekurs? Dagens börsvärde på 72,5mkr ger 8kr. Ett börsvärde om 100mkr ger 11,45kr. Tilläggas här skall att aktien har ATH om 11,20kr tidigare i år. Ett börsvärde om 150mkr ger 17,2kr, ett börsvärde om 200mkr ger 22,9kr och slutligen ett börsvärde om 250mkr ger 28,6kr.

Sammanfattningsvis argumentarer vi för att aktien i dagsläget borde värderas mellan 17,2-22,9kr. Varför? Stark kassa, positivt kassaflöde from och med bokslut 2017, 10st pre-kliniska/kliniska projekt där marknaden idag endast värderar Zika, Malaria och Dengue, en unik och extremt konkurrenskraftig proteinplattform, multipla samarbeten med BP, kompetent management som genomfört ett flertal större affärer till BP och som idag äger ca 32 % av bolaget och slutligen bör Expres2ions chanser att erhålla betydande intäkter 2018/2019 anses vara höga. Bolaget har, och kommer att ha, tillräckligt många projekt i del ägo att sannolikheten att ett flertal når kommersiell fas får anses vara väldigt hög.