Imint

Imint AB erbjuder mjukvarulösningar för analys, optimering och förbättring av video i realtid. Deras vision är att inta en världsledande position inom dessa områden för att skapa mervärde åt konsumentmarknaden, till exempel bland smartphones, liveströmmar och appar. Deras teknik säljs till flera ledande internationella bolag inom spaning med obemannade flygfarkoster (UAV). Imints teknik har även integrerats och sålts till krävande industriella applikationer på så skilda marknader som militära undervattensfarkoster och flygtrafikledning.
Gick in i IMINT via deras IPO 2015-11-17  på 10 kr per aktie


Säljer allt i IMINT 2015-12-21  på 48 kr per aktie, då den väldigt snabbt gick till min riktkurs .


En uppgång från 10 kr till 48 kr på några dagar gör att jag säljer allt i Imint. Har aldrig tidigare lyckas hitta en aktie som gått upp så snabbt efter inköp, Imint gav   5 gånger pengarna i vinst på bara några dagar.


Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför notering på AktieTorget avslutades den 17 november 2015. Emissionen tecknades till drygt 170 MSEK inklusive teckningsåtagande om 10 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 740 procent.  Emissionen tillför bolaget 23 MSEK inklusive kvittning av lån om 3,2 MSEK från huvudägarna. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 16 december 2015.
Bolaget är ett renodlat mjukvarubolag vilket ger en bra hävstång. Om IMINT säljer sina algoritm till 10 miljoner mobiltelefoner eller 100 miljoner mobiler spelar ingen större roll för kostnaderna. Det kommer visa sig som vinst direkt på sista raden. Imint kan komma att göra en Fingerprint resa.....Tekniken


De senaste åren har en snabb teknologiförbättring skett på smartphonemarknaden och nivån på foton från marknadsledande telefoner kan nu komma nära professionell nivå. Tyvärr har kvalitet och prestanda för videoinspelning har halkat efter.


Vidhance kommer låta videoinspelning göra samma snabba och revolutionerande steg framåt som skett inom stillbildsfotografi genom att ta bort oönskade rörelser och ge en mjuk, professionell känsla i det färdiga videoklippet.


Smartphones är den största av alla marknader inom konsumentelektronik idag, och dess roll som uttrycksmedel för individen blir alltjämt starkare. Telefonindustrin, telekomleverantörer och appföretag vill alla se framsteg på smartphonesidan, där kamera och video spelar en nyckelroll för att göra nya modeller attraktiva för användare.

http://techcrunch.com/2015/06/22/imints-vidhance-algorithms-could-soon-replace-live-video-producers/Mjukvarubolaget Imint gör en jätterusning i premiärhandeln på Aktietorget. 


Jämfört med teckningskursen på 10 kronor handlar det om ett kursrally på över 200 procent.

Det första avslutet i Imint Image Intelligence gjordes på 27 kronor och strax före klockan 09.45 handlades aktien till 28,40 kronor. Det är ett kursrally på hela 184 procent jämfört med teckningskursen på 10 kronor per aktie.


Som högst har aktien handlats för 31 kronor – 210 procent över teckningskursen.


Erbjudandet att teckna aktier blev kraftigt övertecknat. Nyemissionen tecknades till drygt 170 miljoner kronor inklusive teckningsåtaganden om 10 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på hela 740 procent.


Imint emitterar 2,30 miljoner aktier till teckningskursen 10 kronor per aktie. Bolaget tillförs därmed 23 miljoner kronor inklusive kvittning av lån om 3,2 miljoner kronor från huvudägarna. Emissionskostnaderna beräknas till 2,2 miljoner kronor. Totalt inkom teckningar från över 4.000 konton.


Bolaget har 7,70 miljoner aktier och till kursen 28,40 kronor är börsvärdet 219 miljoner kronor. Till teckningskursen värderades bolaget till 77 miljoner kronor.


Uppsalabaserade Imint är ett mjukvarubolag med mjukvarupaketet Vidhance som analyserar videoströmmar i realtid. Bolaget startades 2007 och fokuserade då bland annat på militära drönarsystem. Idag ligger fokus på den snabbt växande marknaden för mobil konsumentvideo.

Intressant intevju med Imints vd  (Juni i år)


Han berättar t.ex. att man haft möten med dom flesta av dom 10 största mobiltillverkarna.http://www.phonearena.com/news/Top-10-smartphone-makers-in-Q1-2015-Sony-and-Microsoft-drop-out-of-the-picture-Chinese-phone-makers-take-over_id69643
Några mobiltillverkare integrerar nu (i Juni) Imints mjukvara i sina smartphones.

Imint kommer ta 50 cent per smartphone från dom mindre mobiltillverkarna och 20-30 från dom stora.

Första smartphonen med Imints mjukvara väntas komma på marknaden i Oktober i år (sagt i Juni).

Antar att dom blivit försenade några månader, men lanseringen bör vara nära.https://redeye.solidtango.com/video/intervju-med-cellavision-vd-zlatko-rihter-pa-smabolagsdagen-2015--2

VDn har ordet”Vem kunde ana att en teknik utvecklad för en militär operatörpå marken, som behövde få bättre video från en UAV (drönare) i

luften, skulle vara just det som en hårt konkurrensutsatt smartphonemarknad letade efter? Det är bakgrunden till Imint, ett bolag som föddes 2007 ur två entreprenörers forskning. I sitt projekt med videoförbättring för drönare utvecklade de metoder för att riktigt snabbt räkna fram kamerans rörelse ”baklänges”, där resultatet bland annat blev en stabilisering i bildresultatet i realtid. Hur saker i videobilden rör sig ger svar på hur kameran måste ha rört sig, och därifrån går det att kompensera för hur det ”borde” se ut om drönaren inte varit utsatt för vibrationer och turbulens. På den stora mobilmässan Mobile World Congress i Barcelona, våren 2014, visade vi flera av de stora spelarna vad vi kunde åstadkomma. Gensvaret från mobiltillverkarna var överväldigande och vi fick bråttom att gå från idé, till prototyp, till produkt och till leveransförmåga. På hösten 2014 visade vi upp vår första implementation på en smartphone, och vann pris om året ”Bully Award” på en konferens för Europeisk het teknik. Det år som följde, som leder oss till nutid, har varit ett år av intensiv tillväxt för företaget. I takt med att möte efter möte har avverkats har vi idag en säkrare förvissning om att det finns en stark potential i smart mjukvara som kan lyfta all den fantastiska kamerateknik som redan finns i en smartphone till nya höjder.” Hösten 2014 och 2015 vann Imint det prestigfyllda priset ”Young Bulls” vid Bully Awards. Bwully Awards har liknats vid Oscars-utdelning för Europeiska teknikbolag. En stor panel av industriexperter, media, riskkapital och erfarna entreprenörer granskar de nominerade bidragen, för att hitta guldkornen på den europeiska teknikscenen. Imint tilldelades en Bully Award i kategorin Young Bulls 2014, för att de visat påpasslig snabbhet i att anpassa sin fälttestade mjukvara från försvarsindustri till en marknad med stor tillväxtpotential inom konsumentsektorn. Imint har också visat på snabba framsteg i både produktutveckling och marknadsbearbetning på kort tid, vilket juryn såg som en tydlig signal att Bolaget har förmåga att agera och ta tillvara framväxande möjligheter.”En viktig aspekt för Imint är Apples satsningar på bättre video i sina mobiler genom lanseringen av Iphone 6 med ”cinematic video stabilization”. Apple är marknadsledande vad gäller åtminstone varumärke vilket gör att vår införsäljning till Androidtillverkare underlättas otroligt då alla vill vara lika bra eller bättre än Apple. Våra egna tester visar att vår produkt för stabilisering inte bara är likvärdig utan även betydligt bättre än Apples lösning. Lägg därtill de andra mjukvaror som vi är väg att färdigställa så anser jag att vi utan tvekan har ett erbjudande som är världsledande till våra kunder inom mobiltelefonindustrin .Marknaden för mobil video är otroligt het, och att den kommer att växa dramatiskt är alla analysinstitut rörande överens om. Video driver datatrafik, vilket intresserar både nätverks- och operatörsbolag inom telecom. Video driver minnesindustrin. Video driver annonsintäkter på sociala medier. Video driver e-handel. Video driver mediabolag. Video skapar också engagemang och lojalitet hos konsumenterna och är därför central för alla de som önskar trollbinda just sina kunder vid sin mobila enhet. I ljuset av detta, och med goda ledtrådar från de ledande smartphonetillverkarna, om vad som förväntas komma ”runt hörnet”,har vi på Imint behållit en innovationsdriven FoU. Vår passion att gå i mål med affärer är lika stor som vår passion att förändra videoteknikens möjligheter. Vi har ett mycket duktigt team i Uppsala, som får chansen att jobba i teknikens framkant, och med några av de mest namnkunniga teknikbolagen i världen”

Verksamhet och bakgrund


 

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag vars vision är att inta en världsledande position för att analysera, optimera och förbättra video i realtid, direkt i kameran i t.ex. live-strömmar eller andra tidskritiska sammanhang, för att skapa mervärde åt


konsument- och industrimarknaden. För konsumentmarknaden drivs Imint av viljan att radikalt förändra hur video skapas, anpassas, används och delas, så att användare blir stolta över ett mer professionellt resultat. På industrimarknaden ser Imint en värld där videokameror används allt mer för mänskligt beslutsfattande. Där kan Imint leverera teknik som stödjer mänsklig perception och upptäcktsförmåga, för ökad säkerhet och effektivitet i automationen. Imint grundades 2007 på idéer från en gemensam forskargrupp mellan Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, Centrum för bildanalys. Målsättningen var att kommersialisera flera banbrytande innovationer inom realtids bildförbättring av flygspaningsvideo. Imint såg ett behov av mjukvarubaserade lösningar för att stabilisera och på andra sätt förbättra kvaliteten i video som används för tidskritiskt beslutsfattande. Bolagets teknologi har sålts till flera ledande internationella bolag inom spaning med obemannade flygfarkoster (UAV) t.ex. Elbit Systems, Bluebird Aero och Innocon. Imints teknik har även integrerats och sålts till andra krävande industriella applikationer på så skilda marknader som t.ex. militära marina farkoster, (t.ex. Kockums och Svenska Marinen) och flygtrafikledning (SAAB obemannade fjärrstyrda flygledartorn, Remote Tower Systems). Efter att Imint kontaktats av olika globala mobiltelefontillverkare och dess ”techcenters” under en kort period hösten 2013, beslutade styrelsen att utvärdera möjligheterna att sälja Bolagets teknik till bl.a. mobiltelefontillverkare. I februari 2014 deltog Bolaget för första gången på Mobile World Congress i Barcelona för att visa Bolagets teknologi för potentiella kunder. Efter en mycket positiv respons från mobiltelefonbranschen har Bolaget, med begränsade resurser, intensifierat sin utveckling och anpassat sin teknologi till smartphones samtidigt som nya mjukvarufunktioner har vidareutvecklats. I oktober 2014 lanserades första versionen av Vidhance Mobile med videostabilisering i en smartphone. Vidhance Mobile adresserar konsumentelektronik inkluderande i första hand smarta mobiltelefoner (smartphones) och actionkameror samt användning av video i olika sociala medier. Vidhance Mobile består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade, som var och en kan förbättra video och användande av video på mobiler och exempelvis i sociala

Affärsmodell


Imint har en attraktiv affärsmodell där Vidhance Mobile i huvudsak säljs direkt till Bolagets slutkunder utan några mellanhänder. Affärsmodellen mot smartphonetillverkarna bygger i första hand på en licensavgift per enhet, som är en etablerad modell mellan tillverkarna och deras underleverantörer. Priset per enhet förväntas variera beroende på förväntad försäljningsvolym där de stora tillverkarna med volymer i mångmiljonklassen kan förväntas kräva rabatter, eller speciella villkor där en licensavgift täcker in ett obegränsat antal enheter inom vissa produktfamiljer och under viss tid. Licensavtalen gäller i vanliga fall för enskilda mobiltelefonmodeller och är baserade på planerad produktions- eller försäljningsvolym. När väl ett integrationsprojekt startas kan Bolaget förväntas få vissa support- och integrationsintäkter, framförallt i de fall där anpassningar av funktionalitet skall göras, eller när anpassningar och optimeringar för en viss hårdvaruplattform önskas. Av de diskussioner som Bolaget har haft hittills med potentiella kunder samt genom jämförelse med prissättningen av andra mjukvaror som integreras i mobiltelefoner har Bolaget en tydlig uppfattning om en relevant prissättning. Imint kan erbjuda en meny av mjukvarufunktioner som säljs som enskilda komponenter och där ersättning erhålls per licensierad programvarufunktion, alternativt en grupplicens i det fall att flera programvaror licensieras. Affärsmodellen mot sociala medie- och appföretag kan tänkas variera beroende på vem som är kunden.”Marknad”Bolagets verksamhet är idag huvudsakligen fokuserad på affärsområdet Vidhance Mobile för att nå ut till den stora marknaden för smartphones samt till globala sociala medie- och appföretag. Marknaden för smarta mobiltelefoner (smartphones) är den största av alla produktkategorier inom konsumentelektronik idag. 2015 beräknas antalet sålda smartphones i världen överstiga 1,4 miljarder


enheter och 2018 förväntas det säljas 1,9 miljarder smartphones. Imint har de senaste 12-18 månaderna träffat eller haft kontakt med de flesta av världens större mobiltelefontillverkare”
Utdrag ur prospektet


•Med samma helt mjukvarubaserade teknikplattform som bas adresserar Imint flera intressanta marknader; mobiltelefonmarknaden, sociala medie- och appföretag samt även historiskt en industriell marknad. Mobiltelefonmarknaden är världens största konsumentelektronikmarknad.


•Korta livscykler och ofta stora produktportföljer på mobiltelefonmarknaden minskar risken då möjlighet till många viktiga ”utvärderingsfönster” ofta uppstår.


•Tydliga drivkrafter visar på en ökad efterfrågan på kvalitativ video i smartphones.


•Apples lansering av Iphone 6 med ”cinematic stabilization video” har tydliggjort att spelplanen förskjuts från kvalitativa bilder till bättre video som en viktig aspekt vid köp av smartphones.


•Många potentiella och lätt identifierade kunder på smartphonemarknaden (Android).


•Sociala medie- och appföretag är starkt växande och ser kvalitativ användargenererad video som en viktig tillväxtfaktor. De i sin tur drivs av behovet att kunna sälja reklam vilket förutsätter attraktivt innehåll och många engagerade användare.


•Attraktiv affärsmodell.


•Stort intresse hos potentiella kunder. Stark teknik-plattform


•Delvis patenterad teknik och med en aktiv patentstrategi med flera pågående ansökningar.


•Flera unika och separata mjukvarufunktioner inom samma teknikplattform som är världsledande.


•Intressant och stark roadmap, med vekräftad relevans i ett flertal kundmöten.


•Tekniken/produkterna är bevisad hos krävande industriella och militära kunder.Ledning och styrelse


•Imint har en ledning och styrelse med bred erfarenhet från teknik- och tillväxtföretag samt av marknadsföring och försäljning på en internationell marknad inkluderande mobiltelefonmarknaden samt från sociala medier.”


Skriv gärna i Imint forumet nedan:


Om ni har frågor om företaget, nyheter eller annan information.

(Det går även att skriva som Guest, klicka bara i rutan "Id rather post as a guest")