Nordic Camping & Resort
ToppAktier finns med ny sida här: https://www.toppaktier.com/


För Senaste ToppAktier Portfölj uppdatering: https://www.toppaktier.com/aktiechat


Vid Daytrading är det bra att behärska Teknisk Analys vilket ni kan lära er här: Teknisk Analys


Nedanför chatten finns information om vilka aktier som ingår i ToppAktier portföljen och medföljande riktkurser.Nordic Camping & Resort är Sveriges ledande kedja inom Camping och Resort. Verksamheten bedrivs på 14 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder.Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum.


Nordic Camping & Resort AB vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett rikstäckande hotellkoncept. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet CAMP.


Bolaget grundades år 2001 av nuvarande VD och styrelseledamoten Tom Sibirzeff samt styrelseledamoten Peter Wetterstrand.


Gick in i Nordic Camping & Resort aktien 2015-08-12 då till en kurs på 19,5 kr per aktie


(2016-11-10) Säljer alla aktier i Nordic Camping & Resort på 29,8 kr efter bud från Norvestor gav en vinst på 53%


Nordic Camping & Resort är en 10 dubblare sett några år framöver.


- Genererar en omsättningstillväxt om runt 20%

- EBIT-marginal om cirka 25%

- Innehar ett duktigt management som exekverar strategin konsekvent

- Uppvisar ett mycket starkt operativt kassaflöde

- Måttligt konjunkturberoende


Därutöver har du en fin konsolideringspotential och på sikt bör man kunna nå en total marknadsandel i svensk camping om 25% (konservativt räknat) och på en marknad som omsätter cirka 4 miljarder sek per år. Allt annat lika skulle detta innebära en försäljning om runt 1 miljard sek. Och givet dagens värdering runt P/S 2 (som är skälig mot bakgrund av den lönsamhet som genereras) innebär detta en värdering om 2 miljarder SEK eller cirka 200 kr per aktie om vi förutsätter att antal aktier har ökat till totalt 10 miljoner stycken. En potentiell "tenbagger" som är enkel att räkna på med ett sunt management, affärsmodell och obefintlig teknologirisk och begränsad politisk risk. Och just nu annan medvind (EUR/SEK, oljepris, osv).


Sammantaget bör bolaget kunna generera en inkrementalistisk avkastning på runt 20% på förvärvade anläggningar, vilket - i kombination med de skalfördelar som existerar i affärsmodellen - leder till en enastående räntabilitet på det egna kapitalet och vinsttillväxt. Frågan är bara när marknaden inser detta. Men jag gillar dagens värdering, inte mycket av denna story jag lägger fram är inprisad i kursen, utan vi kan mer klassa caset/storyn som en "bonus".


Nordic Camping & Resort har avtal med Migrationsverket höst, vinter och tidig vår


Nordic Camping & Resort har tillsammans med Migrationsverket avtalat om ett fortsatt samarbete  gällande boende för asylsökande. Nordic Camping & Resort har på sex anläggningar avtal med Migrationsverket. Avtalen på dessa anläggningar förlängs kontinuerligt.


Migrationsverket hyr boende åt asylsökande under lågsäsongerna vilket ökar och jämnar ut beläggningen under hela året, enligt de prognoser som publiceras så kommer inte antalet asylsökande minska på ett tag vilket gynnar den svenska campingverksamheten, speciellt de som ligger i nära anslutning till städer eller större orter, något som Nordic Camping inriktar sig på.


Ordervärdet för samtliga avtal med Migrationsverket under första halvåret 2015 uppskattas till ca 8 mkr men kan bli något mer eller mindre beroende på beläggning.Dessa avtal löper under en period då beläggningen på campingarna normalt är låg. I takt med att avtalen med Migrationsverket går ut under våren öppnar Nordic Camping & Resort upp samtliga anläggningar inför den viktiga turistsäsongen.


artikel från förra veckan: "I den förra prognosen från Migrationsverket i april bedömdes antalet som söker asyl i Sverige för 2014 bli 61 000. Nu höjs siffran till 80 000 och myndigheten lämnar utrymme för att siffran kan bli så hög som 89 000. Främsta orsaken till ökningen är Syrienkriget, men flera separata konflikter bidrar till de ökade flyktingströmmarna."Campingen och turismen till Sverige ökar lavinartat


Som går att utläsa från branschrapporten av SCR så har antalet campingnätter ökat med 1 milj. under de senaste 2 åren. Även om väder och valuta är viktigt för verksamheten.


Under 2014 registrerades 3962 stycken husbilar, det är den högsta siffran under perioden 2002-2014

(har ej statistik innan 2002, http://www.husvagnochcamping.se/sidor/registreringsstatistik)


"Turistnäringen är viktig för Sverige. Visit Sweden kommer under de tre kommande åren att göra den största marknadsföringsinsatsen hittills riktad emot campingsegmentet för att få fler internationella camping gäster till Sverige. I tre år från 2015 och för 60-80 MSEK skall Sverige marknadsföras mot norrmän, danskar, tyskar och holländare."


Aktieägarrabatt på Nordic Camping


Som första spelare i branschen introducerar Nordic Camping & Resort stolt aktieägarrabatt på 13 fina anläggningar i Sverige. Från och med säsongen 2012 bor aktieägare billigare. Rabatten gäller endast boende-delen och är på 15%.


Lite om investeringarna och utbyggnaderna under 2014:


"Utbyggnaden av Flaten Camping i Stockholm går enligt plan och beräknas kunna tas i full drift igen under våren 2015. Flaten Camping byter i samband med detta namn till City Camp Stockholm. Till den befintliga campingen kommer Stockholms modernaste husbilscamping att invigas under tidig sommar. Utbyggnaden av Nickstabadets camping fortsätter och kommer att bidra till ytterligare boendekapacitet inför nästa sommarsäsong."


Värdet på marken och fastigheter som de äger ökar också kraftigt vilket ses som en bonus.


Min riktkurs för Nordic Camping & Resort är 40 kr inom 1 årFörstå Nordic Campings affärsidé:


https://www.youtube.com/watch?v=ODAstgza7A0

NORDIC CAMPING MIGRATIONSBOENDE 4 KV SPÅS CA 10 MLN KR (2015-11-12)


Nordic Camping & Resorts, som handlas på Aktietorget, hade en stark avslutning på det tredje kvartalet då helgcampandet och antalet utländska gäster ökade kraftigt efter den traditionella semesterperioden, vilket kan tillskrivas att vädret var betydligt bättre då än under semesterperioden.


Det framgår av delårsrapporten.


Nordic Camping & Resort kommer att fortsätta göra betydande investeringar i samtliga anläggningar under 2016 för att öka boendekapaciteten och höja standarden ytterligare.


"Detta för att fortsätta växa organiskt i linje med våra tillväxtmål som komplement till förvärv, samt stärka varumärket Nordic Camping & Resort", skriver bolaget.


Nordic Camping & Resort har efter rapportperiodens slut träffat avtal med Migrationsverket om boendeplatser även på Västerås Mälarcamping samt tillfälliga avtal som möjliggör ökat migrationsboende på av Migrationsverket redan godkända campingar.


Det betyder att migrationsboende under fjärde kvartalet uppskattningsvis kommer att uppgå till cirka 10 miljoner kronor mot drygt 6 miljoner kronor föregående år. För första kvartalet 2016 bedöms beläggningen från Migrationsverket att fortsätta på åtminstone samma höga nivå, heter det.NORDIC CAMPING Delårsrapport  januari – september 2015 Fortsatt hög lönsamhet och stark tillväxt


Nordic Camping & Resorts nettoomsättning under tredje kvartalet ökade till 42,8 MSEK vilket motsvarar en ökning om 10 % mot föregående år. Detta sedan avslutningen på kvartalet varit stark. Helgcampandet och antalet utländska gäster har efter semesterveckorna ökat kraftigt mot föregående år. Vädret var betydligt bättre då än under semesterperioden. Vi konstaterar att vädret under juli är betydelsefullt men ändå inte lika mycket som förr då semestern idag planeras och bokas i högre grad i förväg framförallt på attraktiva campingar. Vidare har camparna haft en större lust att förlänga säsongen när vädret till slut blev bra. Nettoomsättningen har ackumulerat ökat med 14 % per sista september mot föregående år. Den organiska omsättningstillväxten har ökat med 8 % på jämförbara anläggningar.


Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 17,1 MSEK (16,8). Resultatnivån för perioden är mycket bra och ger goda förutsättningar för ett starkt helår. I vår ambition att ge en hög servicenivå och erbjuda ett utökat aktivitetsutbud har bemanningen varit högre än tidigare år. Det har påverkat lönsamheten vilket i viss mån förstärktes av det dåliga vädret under semesterveckorna. Tredje kvartalets ackumulerade rörelseresultat ökade till 17,7 MSEK (17,2). Likviditeten är stark och skall användas för investeringar i befintliga anläggningar och nya förvärv.


Den för sommaren nya anläggningen Stensö Camping i Kalmar har utvecklats mycket tillfredställande redan under första högsäsongen och har stor framtida potential. Vi kan se att Nordic Camping & Resorts kedjekoncept ger ökad trafik till nya anläggningar genom våra lojalitetskort. Utbyggnaden av Stockholm City Camp stod klar lagom till säsongstart och har fått många goda omdömen från både gäster och branschmedia och kommer kunna fortsätta öka sin omsättning. Den har förutsättningar att även ha bra beläggningen på vinterhalvåret framförallt för entreprenadbolag.


På några av våra anläggningar testas en ny form av flyttbart modulboende som är kostnadseffektivt och med hög komfort och bekvämlighet. Detta möjliggör att vi vid behov kan flytta boendeenheter mellan anläggningarna.


Nordic Camping & Resort kommer att fortsätta göra betydande investeringar i samtliga anläggningar under 2016 för att öka boendekapaciteten och höja standarden ytterligare. Detta för att fortsätta växa organiskt i linje med våra tillväxtmål som komplement till förvärv, samt stärka varumärket Nordic Camping & Resort.


Skriv gärna i Nordic Camping forumet nedan:


Om ni har frågor om företaget, nyheter eller annan information.

(Det går även att skriva som Guest, klicka bara i rutan "Id rather post as a guest")