Teknisk Analys
ToppAktier finns med ny sida här: https://www.toppaktier.com/


För Senaste ToppAktier Portfölj uppdatering: https://www.toppaktier.com/aktiechat


Vid Daytrading är det bra att behärska Teknisk Analys vilket ni kan lära er här: Teknisk Analys


Nedanför chatten finns information om vilka aktier som ingår i ToppAktier portföljen och medföljande riktkurser.Teknisk Analys:


Här kommer jag att lära ut Teknisk Analys.. (under utveckling)


Längst ner på denna sida finns ett TekniskAnalys forum där ni kan posta TekniskAnalyser på olika aktier och ställa frågor.Teknisk analys är ett samlingsbegrepp på de metoder du använder för att försöka förutse hur priset på en aktie, obligation, råvara eller index ska röra sig i framtiden.


Syftet med teknisk analys är en kombination av att förutse en rörelse i pris och ge beslutsstöd i om du ska köpa eller sälja en aktie baserat på historisk kursinformation. Själv använder jag teknisk analys för att försöka se sannolikheten i att en aktie kan falla mer, gärna genom att titta på trender och psykologiska stödlinjer i kursdiagram. Jag tycker att den tekniska informationen gör sig bäst tillsammans med fundamental analys, det ger mig en bättre översiktsbild av både bolaget och dess aktie som handlas på börsen.På lång sikt styrs börsen och aktier av fundamentala faktorer som BNP-tillväxt, avkastning på eget kapital och vinst- och utdelningstillväxt


På kort sikt styrs börsen av tekniska faktorer som volym, omsättning på börsen, stödlinjer, trender, känslor och masspsykologi
Fungerar teknisk analys?


Det finns analytiker och investerare som både hatar och älskar teknisk analys. Mitt råd till dig är att göra det som fungerar för dig! För mig fungerar den tenkiska analysen eftersom den ger mig ett bättre beslutsunderlag till när jag ska köpa och sälja en aktie eller när jag ska avvakta och samla kassa (kontanter till köp). Jag är av åsikten att ju mer information jag har desto bättre riskjusterad avkastning kan jag få, det är dumt att vara ignorant mot kunskap och olika perspektiv. Att ha ett öppet synsätt är jätteviktigt som investerare och företagare, man behöver inte välja mellan teknisk eller fundamental analys bara för att tillhöra en viss grupp av människor.


Kvalitetsaktier hittar du ofta bland de aktier som når all time high och de brukar fortsätta att gå bra. Dessa aktier brukar vara snabba att återhämta sig efter allmänna börsnedgångar. Exempel på kvalitetsaktier enligt mig är AtlasCopco, Skistar, Holmen. Det syns i kursgraferna att dessa bolag är välskötta samt har stabila vinster och utdelningar som ökar.


Trend


Aktier har en tendens att röra sig i trender, och i teknisk analys är trender en viktig indikator. Om trenden är nedåt så kommer aktien sannolikt röra sig i den riktningen med korta avbrott för att ibland rekylera upp eller gå sidlänges en period. Tidsperspektivet är viktigt och man pratar ofta om korta och långa trender. Börsens långa trend kan vara upp under 6 år, men under tidsperioden kan korta rekyler förekomma med en kort trend nedåt på 3 månader till exempel. Jag brukara bara titta på den viktiga primära trenden (långa trenden) och sekundära trenden (korta trenden), det finns ännu kortare trender på timmar till veckor som daytraders och swingtraders använder. Om en aktie rör sig sidlänges brukar man prata om att aktien har konsoliderat.Om en aktie stiger under hög hastighet (stor omsättning) så brukar traders säga att den positiva trenden har stärks eftersom intresset för aktien har ökat. Hade motsatsen skett, det vill säga om aktien hade börjat bromsa in, så ökar sannolikheten för att trenden snart vänder till en negativ trend. Det är alltså utbud och efterfrågan och den psykologiska inställningen hos massan som aktiekursen speglar.Överköpt och översålt


Aktier har en tendens att rekylera kraftigt upp eller ner baserat på om aktien har rört sig för långt upp eller ner. En teknisk analytiker kan i det läget säga att ”kopplet är för hårt spänt och att hunden måste dras in igen” eller att ”gummisnudden är för hårt spänd och en rekyl är att vänta”.


En uppgång eller nedgång är som bekant aldrig spikrak. När en aktie har gått ner extremt mycket så kommer ofta köpare in och ”fyndköper” på börsen eller i aktien som gör att den rekylerar upp. Stochastic är en momentindikator som många traders använder för att mäta hur sannolikt det är att en rekyl kan ske.Bra länkar för Teknisk Analys:


https://www.investing.com/education/webinars-archive


https://www.fidelity.com/learning-center/events/investing-webinars


https://www.facebook.com/notes/tagruppen-tekniska-analyser-av-aktier-b%C3%B6rs/tobbe-spekulera-med-utb-av-ta/331170717380342/https://academy.investopedia.com/products/become-a-day-trader?aca_ref=header_latest_1


http://www.investopedia.com/terms/c/cupandhandle.asp


Länken ovan är en bra sidan för att kolla upp olika begrepp. Förklarande texter samt att dom ofta brukar ha med en kort video som förklarar det pedagogiskt.


https://www.youtube.com/playlist?list=PL33D0C18CDEBF64B7&feature=plcp


https://www.youtube.com/results?search_query=tobbe+rosen


Tekniska Analys Videos med Tobias Rosen via länken ovan.


https://www.tradingview.com/


Några bra tips från Janne på tradingview att följa: waveexpert, tomhall, tntsunrise, Technician, jolicoeur342..  en blandning människor med olika strategier.


https://stocktwits.com/


På länken ovan kan man se vilka akter det snackas mest om för tillfället. (USA)

Klickar man på heatmaps ser man först den sektor det pratas mest om, sen när man klickat på en sektor kommer de aktier de pratas mest om.

(Tips från Läskeblask)


https://finviz.com


På sidan ovan kan du kan screena efter aktier.


borsdata.se


Med koden "PRATAPENGAR" får man 1 månad gratis tror jag...


börskollen appen på telefonen


http://www.borstjanaren.se/borst/borstArticleDetails/article_id/2127


trejdingklubben kl 8


https://www.investtech.com/main/market.php?CountryID=46&order=book


Boken är på 150 sidor och beskriver de viktigaste elementen inom teknisk analys på ett kort och enkelt sätt. Det läggs stor vikt på konkreta exempel.


https://www.youtube.com/channel/UCA8QNgi6ypQrQJlPRuS8Qng


 tc2000


http://trade-ideas.com/


Bra video för att lära sig Teknisk analys och Forex trading:


https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=PKkNjY2oorU


Bra CMC kurs i videon nedan:


https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=FLX58OEc1LE


Trading kurs med teknisk analys:


https://www.youtube.com/watch?v=txWaMpSzHhM


Grundläggande genomgång av Teknisk Analys


I videon nedan kan du lära dig de grundläggande kunskaperna om Teknisk Analys


Tramline trading


I videon nedan kan du lära dig om trendlinjer, supportlinjer etc. Den första delen fokuserar på att hitta bra lägen att ta en position. Den andra videon om tramline trading fokuserar sedan på att hitta de bästa tillfällena att gå ur sin position.

Elliott Wave


Elliott Wave är en typ av teknisk analys för att hitta cykler, eller vågor, i marknaden som gör att man identifierar trender. Elliott Wave är en av de mest avancerade formerna av teknisk analys. Den första videon ger en introduktion och den andra går sedan vidare visar hur den kan användas över flera tidshorisonter.

Fibonacci


Fibonacci är ett bra sätt att hitta lägen där det är optimalt att ta en position. Fibonacci-tal är grunden för Elliot Wave-teorin. Fibonaccis proportioner har anpassats för olika tekniska indikatorer, men deras främsta användning inom tekniska analys är ändå mätningen av så kallade korrigeringsvågor.

Momentum trading


Momentum trading är en form av teknisk analys där man försöker hitta aktier, valutor etc som rör sig avsevärt i en viss riktning, understödd av hög volym. Det är ett mycket användbart verktyg för att hitta tillfällen att ”hoppa på” och åka med momentumtåget till dess att man når önskad vinst.

De olika teknikerna tillsammans


I denna avslutande del av kursen kombineras alla ovanstående tekniker, dvs tramline, elliott wave, fibonacci och momentum. Det kanske är överkurs till att börja med, det viktigaste är trots allt att man hittar de verktyg som gör att man själv får en bra känsla för marknaden. Men genom att kombinera flera olika tekniker i en och samma analys kan man få mycket bra signaler.

Prisgrafer


Prisdata i tabellform är dock svåranalyserad. Av den anledningen förs all prisdata över till prisgrafer då den ska analyseras i den tekniska analysen. I detta format är det nämligen lättare att analysera historisk kursdata för att definiera trender och formationer. Ur dessa bedömer man sedan olika sannolikheter för den framtida utvecklingen, då den historiska prisrörelsen visar rådande marknadssentiment och därmed balansen mellan köpare och säljare. Genom att föra över all prisdata från tabellform till grafform ges en möjlighet att göra analyser som skulle vara mycket svåra, om än möjliga, i tabellform. Det är samma data som används, men grafisk representation är mer lättillgänglig för analys.


Det finns främst tre olika graftyper för att visa priset i en graf, nämligen linjegraf, stapelgraf och Candlestick-graf. Skillnaden mellan dessa graftyper är hur mycket information som visas samt hur intuitivt lättillgänglig den presenterade informationen är. Den helt dominerande graftypen i Europa är linjegrafen. För teknisk analys används dock främst stapelgraf och Candlestick-graf. Anledningen till detta är att de graftyperna ger mer information om prisrörelsen och därmed mer information om huruvida köparna eller säljarna tenderar att vara i kontroll.


Linjegraf


Linjegrafen är den vanligaste förekommande grafen för att presentera utveckling sett över längre tid. Denna graftyp baseras enbart på stängningskurser. Genom att sammanbinda alla stängningskurser skapas så en linjär graf. Nackdelen är att man inte får någon information om hur prisrörelsen varit under en enskild period i grafen.

Stapelgraf


I en stapelgraf erhålls betydligt mer information än vad som ges i en linjegraf. Utöver stängningspris visas även öppningspris, högstapris och lägstapris. Varje stapel visar kursrörelsen under en viss period. Denna period (stapeln) kan vara 1 minut, 1 dag, 1 månad och så vidare. Markering till vänster visar öppningspris, toppen visar högstapris, botten visar lägstapris, och markering till höger visar stängningspris. Fördelen med stapelgraf gentemot linjegraf är att man även får en uppfattning om prisrörelsen under varje period, inte bara hur priset stängde.

Candlestick-graf


Precis som stapel-grafer visar Candlestick-grafer öppningspris, stängningspris, högstapris, samt lägstapris. Skillnaden är att det i en Candlestick-graf ritas ut en så kallad ”kropp” mellan öppningspriset och stängningspriset. Om priset stigit under perioden är denna kropp ofärgad och om priset fallit under perioden är denna kropp färgad. Utöver den visuella presentationen av prisdata i grafform finns det även en analysform baserad på Candlestick.

Trend


Med begreppet trend avses den huvudsakliga riktningen på börsen, det vill säga huruvida marknaden stiger eller sjunker generellt. Det finns flera olika sätt att identifiera rådande trend på, men ser man till prisgrafen kan man säga att en positiv trend råder vid successivt högre bottnar och toppar, medan en negativ trend råder vid successivt lägre bottnar och toppar. Trenden kan även definieras utifrån lutningen på olika glidande medelvärdeskurvor. Mer om glidande medelvärden står att finna i ett delavsnitt längre fram i denna serie. Trenden kan vidare definieras utifrån olika tidsmått. Primär trend kallas trenden som råder på några månaders upp till flera års sikt. Sekundär trend råder på några veckor upp till några månaders sikt. Den tertiära trenden är vidare trenden för några dagar upp till några veckor.

Trendlinjer


Grunden i, och den viktigaste delen av, den traditionella tekniska analysen är hur och var trendlinjer kan dras, samt självklart vad dessa dragna trendlinjer innebär. En trendlinje skapas genom att flera toppar eller bottnar i prisgrafen förbinds med en linje. Denna trendlinje visar dels visuellt huruvida rådande trend är positiv eller negativ, dels utgör förlängningen av trendlinjen ett tekniskt stöd eller motstånd framåt i tiden. Varför detta är fallet kan vara lite svårt att förstå, till skillnad mot ett horisontellt stöd eller motstånd, som är lättare att förklara. En förklaring kan dock säkert vara aktiens naturliga jämviktspendling. Oavsett är detta ett fenomen som är tydligt förekommande och som därmed är något som använts så länge som traditionell teknisk analys funnits. I den traditionella tekniska analysen förutsätter man, till motsatsen bevisats, att underliggande fortsätter att röra sig i riktning med och inom den trend som råder. Trendlinjer är även grundstenarna i de formationer som finns i den traditionella tekniska analysen. En trendlinje är som namnet också antyder antingen stigande eller fallande. Om linjen som bildas då toppar eller bottnar förbinds istället är horisontell kallas linjen som skapas för stöd- eller motståndslinje.

Candlestick-analys


Med ett Candlestick-diagram kan man på ett enkelt och intuitivt sätt se huruvida det är köpare eller säljare som är i kontroll av marknaden. Med hjälp av olika formationer som kan skapas av dessa Candlesticks kan man så också utläsa när balansen går över från den ena falangen till den andra. Analysformen bygger således på att hitta trendvändningar. En trendrörelse anses sedan råda i tid och pris tills dess att en ny omslagsformation sker i prisgrafen.


Konstruktion av Candlestick


Ordet Candlestick kommer från det engelska ordet för stearinljus. Anledningen till detta kommer från utseendet av kursstapeln, vilken ibland liknar just ett stearinljus. Denna diagramtyp kallas därför även ibland för kandelaber-diagram. När man analyserar Candlestick gör man det med hjälp av öppningskurs, högsta, lägsta och stängningskurs. Ett Candlestick består av en kropp och en svans. Kroppen är området mellan öppning och stängning, medan svansen är området mellan högsta/lägsta och öppning/stängning.


Antaganden vid Candlestick-analys


Det viktigaste är ”att” priset skiftar, inte ”varför” det skiftar.


Det råder inget informationsövertag, utan all tillgänglig information finns inprisad i underliggande.


Skifte i marknadspsykologin, ledd av rädsla och girighet, är avgörande för trendrörelser.


Det är således enligt denna analysform inte av intresse varför en underliggande tillgång rör sig. Istället ligger intresset på hur man kan kapitalisera på den rörelse som sker. Vidare anses det inte finnas något informationsövertag, då all tillgänglig information vid varje givet tillfälle finns prissatt i underliggande. Slutligen, och som en konsekvens av att inget informationsövertag råder, ligger uteslutande fokus på rådande marknadspsykologi och samspelet mellan köpare och säljare.


Mänskligt beteende, så som rädsla, girighet och flockmentalitet, är nämligen medfött och därmed beständigt över tid. Detta gör det också analyserbart. Sett över tid kommer således ett kollektiv av människor agera på ett liknande sätt då de ställs inför olika typer av känslotillstånd.


I Candlestick-analysen fokuserar man således helt på balansen mellan köpare och säljare och hur denna balans skiftar mellan de två olika falangerna. Analysformen går således ut på att identifiera trendvändningsformationer. När väl en falang identifierats som den i kontroll, antas denna kontroll hålla i sig till dess att en ny trendvändningsformation som ger motsägande information identifierats.


Om köpare/säljare är tillräckligt giriga/rädda accepteras priset som säljarna/köparna begär och priset stiger/sjunker så länge som girigheten/rädslan är större än rädslan/girigheten att förlora/tjäna pengar. Den som ser till att affären blir gjord är således den som vid varje givet tillfälle är i psykologisk dominans. Vid en etablerad trend ansluter sig hellre ”nya” aktörer till flocken än att göra tvärtom. Det krävs således mindre ansträngning att förstärka en pågående trend än att vända trendriktningen. Det intressanta blir således att identifiera när dessa trendvändningsformationer skapas.

Utseende på kursstaplar i Candlestick


Det finns i princip endast 13 olika utseenden på Candlestick, 5 fyllda, 5 ofyllda och tre utan kropp. Utifrån dessa kan flera hundra olika Candlestick formationer identifieras. Ett Candlestick visar på hur starka köparna respektive säljarna är under rådande tidsintervall. Ett diagram för Candlestick kan ställas in på vilket tidsintervall man själv så önskar, beroende på vilken tidshorisont man vill analysera.

Marubozu


Den stapel som visar den starkaste uppåtgående/nedåtgående trenden. Efter öppningskurs har köparna/säljarna varit i kontroll ända fram till stängning som sker på dagshögsta/dagslägsta.


Long empty/filled Candlestick


Köparna/säljarna har kontroll under större delen av dagen. Försök görs av säljarna/köparna att återta kontrollen, men dessa slutar endast med en mindre svans i stapeln.


Spinning Top


Vare sig köpare eller säljare är i kontroll utan balans råder. Både köpare och säljare försöker ta kontroll men dagen slutar med en liten kropp med kontrolltagningsförsöken i form av svansar åt båda hållen.

Inverted Hammer/Shooting star / Hammer/Hangingman


Efter öppning stiger/sjunker kursen kraftigt och stapeln ser snart ut som en Marubozu. Dock tar under dagen säljarna/köparna över kontrollen och handlar ner/upp kursen. Säljarna/Köparna hinner dock inte handla ner/upp kursen till ny dagslägsta/dagshögsta innan stängning. Säljarna/Köparna har i denna Candlestick tagit över kontrollen.


Gravestone Doji


Efter öppning tar köparna över kontrollen och kursen ser efter ett tag ut som en Marubozu. Dock tar under dagen säljarna över kontrollen och kursen handlas till stängning ner till dagslägsta, vilket även var öppningskursen. Säljarna har nu fast kontroll.


Dragonfly Doji


Efter öppning tar säljarna över kontrollen och kursen ser efter ett tag ut som en Marubozu. Dock tar under dagen köparna över kontrollen och kursen handlas till stängning upp till dagshögsta, vilket även var öppningskursen. Köparna har nu fast kontroll.


Doji / Longlegged Doji


Vare sig köpare eller säljare är i kontroll utan balans råder. Både köpare och säljare försöker ta kontroll men dagen slutar utan kropp med kontrolltagningsförsöken i form av svansar åt båda hållen.Ihopslagning av kursstaplar


Då det är vi själva som anger vilken tidsinställning som används för berörd analys, kan det i vissa fall vara av intresse att även titta på hur de tidigare kursstaplarna sett ut för att vi ska kunna bilda oss en så bra uppfattning som möjligt huruvida det är köparna eller säljarna som är i kontroll. Genom att slå ihop flera kursstaplar kan man således få fram en mer samlad bild av hur balansen mellan köpare och säljare är. Vid en första anblick ger diagrammet nedan ingen tydlig information, utan vi har en stark kursstapel följt av en svagare kursstapel. Genom att slå ihop de två kursstaplarna ser vi dock att vi har en ”Shooting Star” för nedgång.

Formationer i Candlestick


Det finns flera hundra formationer inom Candlestick-analysen.  Det engelska namnet används här på respektive formation som beskrivs.


Formationerna kan delas in i tre kategorier;


Omslagsformationer med långa svansar

Omfamnande eller delvis omfamnande formationer

Omslagsformationer med gap


Det viktiga när det gäller analys enligt Candlestick är självklart inte att kunna identifiera alla formationer som finns, utan att istället lära sig förstå vad som händer, vem som har kontroll i en kursstapel, samt därigenom också kunna urskilja när ett omslag är på väg att hända. Vad formationen i sig kallas är i detta hänseende ointressant.Omslagsformationer med långa svansar


En svans i en kursstapel tyder på att tidigare dominans gått förlorad och att de som tidigare blivit dominerade nu istället är de som dominerar.