XACT BEAR

XACT BEAR in köpta på 84,7 kr 2015-03-18 och fler inköpta på 82 kr 2015-04-15


2015-06-08 sålt 50% av innehavet i XACT Bear efter 15 % uppgång.


2015-07-07 Minskar på  XACT Bear innehavet efter 20% uppgång. (bara 25% kvar)2015-09-24 Säljer alla kvarvarande XACT Bear på 107 kr efter 35 % uppgångDet finns en stor risk för nedgång på börsen efter utdelningsperioden, alltså någon gång April, Maj 2015.

XACT BEAR har en hävstång på endast 1,5 så den förlorar inte så mycket i tidsvärde. Ändå ser jag detta innehav som temporärt,

endast upp till 1 år och jag hoppas att ett börsras ska infinna sig inom denna tidsperiod.


Min målkurs är 110 kr inom ett år för XACT BEAR.


För Seamless och EQL Pharma så övervinner potentialien i dessa aktier rädslan för ett stort börsras.Det var helt rätt att minska mitt XACT Bear innehav mitt under grek-krisen och Kina börsens fall , äger bara en väldigt liten del XACT Bear nu efter min utförsäljning av

"Bear produkter".


Ska avyttra de sista 25% XACT Bear jag har kvar vid nästa börsfall, igentligen ska man aldrig äga Bear produkter engligt mig eftersom börsen långsiktigt alltid går upp.


Men i speciella fall frångår jag denna regel när jag tycker att marknaden är extremt övervärderad som den var efter rapport perioden (2015-04-15)


Pengarnas värde minskar också konstant vilket också gör att börsen alltid kommer att gå upp långsiktigt men inte alla aktier såklart. Det gäller att hitta guldkornen.